Tuesday, 7 May 2013

Memasukkan fikiran positif selama 21 hari

source:
 
 
 
Mereka yang membuat kajian tentang potensi fikiran menyatakan bahawa untuk mengubah rutin tidak baik kepada baik, kita memerlukan masa selama 21 hari untuk kekal dalam fikiran positif. Bermakna untuk menjadikan amygdala berubah dari zone asal kepada zone baru adalah selama 21 hari. Tempoh ini akan menjadikan amygdala menyimpan data bahawa zone baru adalah comfort zone.
 
Persoalannya adakah kita mampu?
 
Memasukkan fikiran positif selama 21 hari secara paksa cukup menyeksakan. Mereka yang berubah menyatakan mereka sentiasa berfikiran positif tetapi mereka tidak tahu apakah sebenarnya yang menjadikan mereka mampu kekal sentiasa berfikiran positif selama 21 hari itu.
 
Ilham dan Fikiran

 Ilham merupakan cahaya yang masuk terus ke dalam hati menjadikan kita faham. Proses biokimia yang berlaku adalah ketika ilham masuk adalah neuron-neuron di otak akan mencetuskan elektrokimia sehingga data-data di otak yakni fikiran yang terlibat akan diaktifkan.
Kesatuan fikiran yang terlibat ini bersama dengan ilham yang tanpa henti masuk ke jiwa membuatkan kefahaman baru muncul. Kefahaman baru ini akan disimpan di otak dengan pembentukan jaringan neuron yang baru.

No comments: