Tuesday, 8 February 2011

Abu Hurairah r.a

Abu Hurairah r.a

Kelahiran dan riwayat hidup beliau:

- Nama penuh beliau ialah Abdul Rahman bin Sakhrin Ad-Dausiy.
- Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan beliau pernah bekerja
mengambil upah dengan Bisrah binti Ghazwan.
- Beliau dilahirkan di Yaman di dalam sebuah keluarga yang fakir dan
tidak mempunyai kaum keluarga kecuali ibu beliau.
- Pada zaman jahiliah beliau bernama Abdul Syams.

Pengislaman beliau:

- Beliau memeluk Islam melalui At-Tufail bin Amru Ad-Dausiy dan
beliau terus menetap di Yaman di dalam kaum beliau (Kaum Daus) malah
beliau tidak pernah berhijrah kepada Rasulullah s.a.w di Madinah
kecuali selepas enam tahun setelah berlaku peristiwa Hijrah.
- Rasulullah s.a.w menamakan beliau dengan Abdul Rahman, walau
bagaimanapun baginda sering memanggil beliau: "Wahai Abu Hirr!".
- Sebab beliau dipanggil dengan Abu Hurairah ialah kerana pada masa
kecil beliau mempunyai seekor kucing kecil sebagai teman permainan
beliau menyebabkan kawan-kawan beliau memanggil beliau dengan
panggilan: Abu Hurairah.

Beliau diberi penghormatan menjadi pembantu Nabi:

- Selepas Abu Hurairah memeluk Islam, beliau hanya menghabiskan masa
beliau untuk menemani Nabi s.a.w dan melayan baginda.
- Abu Hurairah menyeru ibu beliau supaya memeluk Islam, lalu ibu
beliau menyahut seruan tersebut dengan memeluk Islam selepas
Rasulullah s.a.w berdoa untuknya. Abu Hurairah banyak berbakti kepada
ibu beliau.
- Abu Hurairah sentiasa tinggal di As-Suffah (sebuah tempat yang
terdapat di masjid Rasulullah yang dikhususkan sebagai tempat tinggal
para sahabat yang miskin). Beliau sentiasa bersama-sama dengan Nabi
s.a.w walau di mana baginda berada dan tidak pernah berpisah dengan
baginda menyebabkan beliau dapat menghafal hadis dengan jumlah yang
terlalu banyak, lebih-lebih lagi selepas Rasulullah s.a.w berdoa
kepada beliau supaya tidak melupakan ilmu yang didapati.
- Abu Hurairah telah menghafal sebanyak lebih dari 1,600 buah hadis
daripada Rasulullah s.a.w dan beliau pernah berkata: "Aku sibuk
menghafal sedangkan saudara-saudara aku dari kalangan Muhajirin sibuk
dengan perniagaan mereka manakala saudara-saudara aku dari kalangan
Ansar pula sibuk dengan pertanian mereka.

Kesukaan beliau terhadap ilmu:

- Abu Hurairah terlalu sukakan kepada ilmu malah beliau juga suka
sekiranya ilmu dipelajari oleh orang lain sehingga sampai ke
peringkat beliau pergi berjumpa dengan orang ramai yang berada di
sebuah pasar di Madinah lalu beliau berkata kepada mereka: "Kamu
duduk di sini sedangkan pusaka Nabi s.a.w dibahagikan di masjid,
apakah halangan kamu?" Mendengar kata-kata tersebut orang ramai terus
pergi ke masjid, mereka mendapati tidak ada apa-apa yang berlaku di
sana kecuali orang-orang yang mendirikan sembahyang, membaca kitab
suci Al-Quran dan orang-orang yang duduk di dalam majlis pengajian
ilmu. Mereka semua merasa hairan terhadap Abu Hurairah lalu beliau
berkata kepada mereka: "Itulah pusaka Nabi s.a.w."
- Ketika harta semakin bertambah banyak dan kebaikan mula melimpah
ruah serta harta rampasan perang sentiasa dapat diraih hasil dari
pembukaan kawasan Islam, kehidupan Abu Hurairah mula berubah di mana
beliau mula memiliki harta, rumah, kekayaan, isteri dan anak-anak.
Walaupun begitu, kesukaan beliau terhadap ilmu, tawaduk beliau,
kerajinan beliau melakukan ibadat, kesungguhan beliau dan ketaatan
beliau sedikitpun tidak berubah.

Kewarakan dan ketakwaan beliau:

- Pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufian, Abu Hurairah
dilantik menjadi gabenor di Madinah. Walaupun demikian jawatan
tersebut tidak mempengaruhi kewarakan dan ketakwaan beliau walaupun
sedikit malah beliau sentiasa berpuasa pada waktu siang dan beribadat
pada waktu malam.

- Abu Hurairah r.a sering menyebut kata-kata beliau: "Aku dibesarkan
dalam keadaan yatim, aku berhijrah dalam keadaan miskin, aku pernah
bekerja mengambil upah dengan Bisrah binti Ghazwan dengan bayaran
sekadar cukup untuk mengisi perut aku. Aku membantu orang ramai
ketika mereka turun dari binatang tunggangan dan aku mengangkat
barangan mereka ketika mereka menunggang. Lalu Allah mengahwinkan aku
dengannya (iaitu Bisrah binti Ghazwan). Oleh yang demikian segala
puji bagi Allah yang menjadikan agama dapat berdiri tegak dan
menjadikan Abu Hurairah sebagai seorang pemimpin
__._,_.___
"Sesungguh Solatku,Ibadahku,Hidupku,Matiku hanya kerana Allah"

"Dan Allah tuhan Kami
Rasul ikutan kami
Al-Quran Panduan kami
Jihad jalan Kami
Mati Syahid cita-cita tertinggi kami"http://halaqah.net/v10/index.php?topic=3079.0

No comments: