Tuesday, 8 February 2011

solatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah (QS Al An’aam : 162-163)

Allah swt mengingatkan di dalam Al-Qur’an :

“Katakanlah: Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagiNya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)“. (QS Al An’aam : 162-163)

No comments: