Thursday, 24 May 2012

wow 10 possible why sifnificance

significant

n jika menambah pengetahuan
dalam bidang tertentu dengan mencapai mana-mana perkara berikut:


1. membina model / instrumen / alat / modul yang valid dan reliable
2. menguji keberkesanan model / instrumen / alat / modul dalam konteks
baharu
3. mengembangkan model / instrumen / alat / modul dengan penambahan
variable baharu
4. memperbaiki instrumen (soalselidik, inventori dll) dengan peningkatan
reliability dan validity
5. memantapkan lagi metodologi kajian terdahulu dgn prosidur lebih
komprehensif
6. melaksanakan triagulasi pada dapatan kajian kualitatif dengan menambah
data baharu
7. memberi penjelasan lebih terperinci kepada sesuai isu dengan menjalankan
kajian yang lebih mendalam
8. menggabungkan beberapa teori / prinsip bagi mendapatkan hasil kajian
yang komprehensif / mengenalpasti korelasi antara variabel yang baharu
9. meneroka bidang baru / menguji variable baharu
10. memberikan alternatif kepada penyelesaian masalah semasaCukuplah  10  perkara aku  di atas  yang boleh menjadikan kajian  u penting dan
signifikan untuk dilakukan.No comments: