Sunday, 21 September 2014

SPAQ 3 Bab Aqidah Dalam Al - Quran

Soalan 1

(a) Berikan maksud akidah dari segi bahasa dan istilah

Pengenalan

  1. Akidah dari segi bahasa bererti simpulan iman ataupun pegangan yang kuat atau satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat
  2. Akidah dari sudut istilah ialah kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamat tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah sama ada akidah yang betul atau sebaliknya
  3. Akidah Islam ialah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai rabb dan ilah serta beriman dengan nama-namaNya dan segala sifat-sifatNya juga beriman dengan adanya malaikat, kitab-kitab, para Rasul, Hari Akhirat dan beriman dengan taqdir Allah sama ada baik atau buruk termasuk juga segala apa yang dating dari Allah. Seterusnya patuh dan taat pada segala ajaran dan petunjuknya. Oleh itu, akidah Islam ialah keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan RasulNya serta apa yang dibawa oleh Rasul dan dilaksanakan dalam kehidupan
more at http://www.islamgrid.gov.my/articles/akidah/akidah.php


(b) Nyatakan 4 sumber akidah islam
    1) al Quran al Karim

http://ustaz.blogspot.com/2010/12/sumber-aqidah-islam.html


    2) as Sunnah

As-Sunnah sebagai rujukan kedua di dalam Masalah Iman

http://ustaz.blogspot.com/2010/12/sumber-aqidah-islam.html 

   3)  Ijmak

   4) Akal dan fitrah

(c) Berikan 1 matan (teks) ayat Al Quran berserta nama surah dan nombor ayatnya yang mengandungi contoh nama-nama Allah.


................searching...................searching.............................searching.....................................hmmmmmmmmmmmmmm


surah al-Hasyr ayat 23 - 24;
erjemahan Dalam Bahasa Malaysia
Tafsiran Ar-Rahman
Kaligrafi
Surah
Dialah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Menguasai (sekalian alam) Yang Maha Suci Yang Maha Selamat Sejahtera (dari segala kekurangan) Yang Melimpahkan Keamanan Yang Maha Pengawal serta Pengawas Yang Maha Kuasa Yang Maha Kuat (menundukkan segala-galanya) Yang Melengkapi segala KebesaranNya. Maha Suci Allah dari segala yang mereka sekutukan denganNya.
   
   
Terjemahan Dalam Bahasa Inggeris
Tafsiran Abdullah Yusuf Ali
Allah is He, than Whom there is no other god - the Sovereign, the Holy One, the Source of Peace (and Perfection), the Guardian of Faith, the Preserver of Safety, the Exalted in Might, the Irresistible, the Supreme: Glory to Allah! (High is He) above the partners they attribute to Him.http://www3.pmo.gov.my/webNotesApp/RqrMainM.nsf/9ca3c988a579811f48256722002425dc/741edef5692d765d482566cd00326e56?OpenDocument


Terjemahan Dalam Bahasa Malaysia
Tafsiran Ar-Rahman
Kaligrafi
Surah
Dialah Allah, Yang Menciptakan sekalian makhluk Yang Mengadakan (dari tiada kepada ada) Yang Membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut yang dikehendakiNya) bagiNyalah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia- mulianya bertasbih kepadaNya segala yang ada di langit dan di bumi dan Dialah Yang tidak ada tuluk bandingNya, lagi Maha Bijaksana.
   
   
Terjemahan Dalam Bahasa Inggeris
Tafsiran Abdullah Yusuf Ali
He is Allah, the Creator, the Evolver, the Bestower of Forms (or Colours). To Him belong the Most Beautiful Names: whatever is in the heavens and on earth, doth declare His Praises and Glory: and He is the Exalted in Might, the Wise.


http://darul-syifa-al-bathiniah.blogspot.com/2012/01/rahsia-surah-al-hasyr-ayat-21-24.html

Ayat 22-24 menerangkan kepada kita begitulah misalannya kalau ayat itu diletakkan di puncak gunung. Kekuatan ayat ini sebenarnya terletak pada 14 Asma’ul Husa yang ada dalamnya seperti berikut:-

1.    ALLAH
2.    AR-RAHMAN
3.    AR-RAHIM
4.    AL-MALIK
5.    AL-QUDDUS
6.    AS-SALAM
7.    AL-MU’MIN
8.    AL-MUHAIMIN
9.    AL-AZIZ
10.    AL-JABBAR
11.    AL-MUTAKABBIR
12.    AL-KHOLIQ
13.    AL-BARR
14.    AL-MUSAUWIRsource yang ada dalam internet


https://www.google.com.my/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Frazzyy.com%2FNota%2FNOTA%2520TING%25201%2Faqidah%2Fkonsep%2520Aqidah.doc&ei=pCYeVOrjDo-WuATDkoLwDQ&usg=AFQjCNHV3y0-I66JV2PecjY0XETcwSGhIA&bvm=bv.75775273,d.c2E

https://www.google.com.my/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Frazzyy.com%2FNota%2FNOTA%2520TING%25201%2Faqidah%2Fkonsep%2520Aqidah.doc&ei=pCYeVOrjDo-WuATDkoLwDQ&usg=AFQjCNHV3y0-I66JV2PecjY0XETcwSGhIA&bvm=bv.75775273,d.c2E


razzyy.com/Nota/.../aqidah/konsep%20Aqidah.doc


No comments: