Monday, 13 December 2010

Quran Surah An-Nahl : 43 ; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan

Allah SWT befirman yang bermaksud : “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (An-Nahl : 43)

No comments: