Monday, 13 December 2010

Taqwa bermaksud takut dan berhati-hatiTaqwa bermaksud takut dan berhati-hati di dalam kehidupan agar tetap teguh di atas agama Allah SWT. Pengertian taqwa ini pernah diungkapkan oleh seorang sahabat nabi yang terkenal bernama Ubay bin Kaab ra yang pernah ditanya oleh Khalifah Umar bin Khattab ra berkenaan maksud taqwa lalu dijawab oleh Ubay dengan berkata : “Tidakkah kamu pernah melalui jalan yang berduri?” Lalu dijawab oleh Umar dengan berkata sudah tentu. Maka Ubay pun menambah : “Apakah yang kamu lakukan ?” Maka Umar pun menjawab : “Saya melangkah dengan berhati-hati agar tidak terpijak duri.” Demikianlah kata Ubay bahawa perbuatan yang sedemikian itulah taqwa. (Lihat dalam Tafsir Ibn Katsir)

No comments: