Monday, 17 January 2011

jika Engkau mengetahui urusan ini baik bagiku, untuk agamaku, untuk penghidupanku dan akhir kesudahannya kelak, maka takdirkanlah dia bagiku dan mudah"Ya Allah,
sesungguhnya aku mohon pilihan-Mu dengan ilmu-Mu, dan aku mohonkepastian kepada-Mu dengan kekuasaan-Mu,
sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa, Engkau Maha Tahu dan Maha Mengetahui segala yang ghaib.
Ya Allah,
jika Engkau mengetahui urusan ini baik bagiku, untuk agamaku, untuk penghidupanku dan akhir kesudahannya kelak,
maka takdirkanlah dia bagiku dan mudahkanlah dia bagiku, kemudian berilah dia barakah bagiku.
Dan apabila Engkau mengetahui pekerjaan itu buruk bagiku, untuk agamaku, untuk penghidupanku dan akhir kesudahannya kelak,
maka singkirkanlah dia daripadaku dan hindarkanlah aku daripadanya.
Takdirkanlah hal-hal yang baik bagiku dimana kebajikan itu berada, kemudian berilah aku menyenanginya"
amin~~

No comments: