Friday, 14 January 2011

surah al-Jinn, ayat 11

hmmm
macam menarik


saya dapati dari


http://movingtoislam.blogspot.com/2011/01/penerangan-hadis-sebaik-baik-jin-adalah.html=====

from there..

====


Saturday, January 1, 2011

Penerangan hadis 'Sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia'

Sumber: http://www.al-ahkam.net/forum09/viewtopic.php?f=165&t=39700


1- Sekadar pencarian kami di sini, tidak dapat ditemui sebuah hadith - sama ada sahih atau dhaif - yang berbunyi seperti yang saudara nyatakan.

2- Apabila dilihat kepada Al-Quran terutamanya, kita dapati bahawa Allah SWT menyamakan di antara jin dan manusia dari segi sebahagiannya baik dan sebahagian lagi tidak..di antaranya ialah seperti:

Dalam surah al-Jinn, ayat 11, Allah SWT menyatakan kata-kata jin:
"Dan bahawa sesungguhnya (memang maklum) ada di antara kita golongan yang baik keadaannya, dan ada di antara kita yang lain dari itu; kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlainan. "

Begitu juga dalam surah al-Jinn juga, ayat 14 dan 15:
"Dan bahawa sesungguhnya (dengan datangnya Al-Quran, nyatalah) ada di antara kita golongan yang berugama Islam, dan ada pula golongan yang (kufur derhaka dengan) menyeleweng dari jalan yang benar; maka sesiapa yang menurut Islam (dengan beriman dan taat), maka merekalah golongan yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar,
Adapun yang menyeleweng dari jalan yang benar, maka mereka menjadi bahan bakaran bagi neraka Jahannam".

Dalam surah al-Dzariyaat, ayat 56:
"Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu".

Dalam surah al-A'raaf, ayat 179:
"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai".

Maka tidak mungkin sejahat manusia adalah sama tarafnya dengan jin yg baik. Kerana semuanya adalah sama.

wallahu a'lam


and he added


Saje nak letak sebab ada iklan kat NTV7 yang guna hadis ni.====

since i am learning surah jin with ustazah now so i better ask her this question


...????


>>>>

No comments: