Friday, 5 June 2009

Surah al- al-Luqman; ayat 33

Maksudnya : “ Dan takutlah kamu suatu hari yang padanya seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya, dan seorang anak tidak juga dapat melepaskan ibu atau bapanya dari azab dosa masing-masing sedikit pun”.

Tegas Ibn Qayyim al-Jawziyyah, kesemua ayat ini membuktikan kebatilan golongan yang mensyirikkan Allah, kerana mereka menyangka mendapat perlindungan dan syafaat daripada orang yang bersama dengan mereka atas ikatan darah daging atau pernikahan, sedangkan dosa syirik yang mereka lakukan tidak akan diampunkan oleh Allah.

No comments: