Thursday, 29 July 2010

Planet Bumi ... bumi ini milik Allah
Planet BumiKatakanlah : “ Kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?”
(Al’ Mu’minun : 84)"Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dialah yang Maha Kaya Lagi Maha Terpuji" .

(Al – Hajj : 64)"A
llahlah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas Arsy dan menundukkan matahari dan bulan. Masing – masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengaturkan urusan makhluk - Nya menjelaskan tanda – tanda kebesaran – Nya supaya kamu menyakini pertemuan mu dengan tuhanmu".
(Ra’d : 2)" Dia telah menciptakan manusia, Dan mengajarkan kepadanya pandai berkata – kata . Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Tanam – tanaman dan tumbuh – tumbuhan kedua – duanya tunduk kepada Tuhan Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan" .
( Ar-Rahman : 3 - 9)" Yang telah menjadikan bagimu sebagai hamparan dan telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan – jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis – jenis dari tumbuh – tumbuhan yang bermacam- macam".
(Ta – ha : 53)" Dan dia menciptakan di bumi itu gunung – gunung yang kukuh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan – makanan (penghuni – Nya) dalam empat masa yang sesuai bagi segala yang memerlukannya" .

(Hamim : 10)" Dan Allah telah menciptakan semua jenis haiwan dari air, maka sebahagian dari haiwan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebahagian berjalan dengan ke dua kaki sedang sebahagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa sahaja yang dia kehendaki kerana sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap – tiap sesuatu".

(An – Nur : 45)" Dan dialah Tuhan yang telah mengalirkan dua laut berdampingan. Yang satu tawar dan yang satu lagi masin. Kemudian Dia menjadikan kedua – dua laut itu bersempadan yang menyekat percampuran keduanya itu. Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air. Lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan hubungan perkahwinan dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa ".
(Furqan : 53 – 54)" Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya “ Jadilah, lalu jadilah ia”

(Al- Baqarah : 117)

No comments: