Wednesday, 17 February 2010

ajalnya dalam keadaan yang tidak ia sedari = kematian

“Ada yang berseru [Malaikat]: “Biarkanlah dunia itu untuk pengemarnya, biarkanlah dunia itu untuk pengemarnya, biarkanlah dunia itu untuk pengemarnya! Barang siapa yang mengambil dunia melebihi keperluannya, nescaya ia akan menemui ajalnya dalam keadaan yang tidak ia sedari.” (Hadis riwayat Bazzar)

No comments: