Friday, 19 February 2010

SubhanAllah (Glory be to Allah)


سُبْحَانَ اللّهِ - SubhanAllah (Glory be to Allah)


Whoever recites [the above] one Hundred times, a thousand good deeds are recorded for him or a thousand bad deeds are wiped away.Sahih Muslim; #4:2073.

“5 rukun islam itu mesti dilakukan dengan sengaja. Apa itu sengaja? Iaitu dilakukan dalam keadaan sedar. Ambil satu rukun iaitu solat. Ramai yang solat tapi tidak sedar yang dia sedang bersolat. Fikiran terbang merata-rata ketika solat. Ia termasuk dalam lalai di dalam solat.”

- Fuad Latip -

www.fuadlatip.com


“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan
berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui” [Ar-Rum: ayat 22]...

No comments: