Friday, 22 January 2010

Komunikasilah pada Allah SWT

Iman itu kesedaran. Cinta itu menguatkan kesedaran. Komunikasi itu melahirkan cinta. Untuk mengekalkan dan menguatkan iman, kita perlu ada rasa cinta pada Allah SWT di mana kita perlu banyak berkomunikasi dengan Allah SWT agar sentiasa ingat Allah SWT di dalam setiap nafas kita.

Komunikasilah pada Allah SWT apa yang kita fikirkan, lakukan, dengarkan, lihatkan dan katakan setiap saat kehidupan kita ini.

No comments: