Sunday, 17 January 2010

semua kebaikan masa kini dan akan datang

Ya Allah! Aku memohon kepada Engkau semua kebaikan masa kini dan akan datang samada yang aku ketahui atau tidak aku ketahui dan aku berlindung kepada Engkau dari semua kejahatan yang masa kini dan akan datang samada yang aku tahu atau tidak. Amin...

No comments: