Tuesday, 1 March 2011

Orang yang terasing

Orang yang terasingBAGAI MENGGENGGAM BARA API "Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali pula dalam keadaan asing, maka berbahagialah orang-orang dikatakan asing" Jzk khair.#

..

No comments: