Thursday, 9 June 2011

DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR
DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 1 - USTAD YUSUF MANSUR
nikmat nye sedekah


nombor satu ialah solat taubat dahulu......

=====surah al baqarah 281


Al-Baqara
Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari (kiamat) yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikitpun. (281) Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah dia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau dia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil (benar) dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, samada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya dan adakanlah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu dan Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. / (282)


===DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 2


surah Al Anaam ayat 160Al-Anaam

Sesiapa yang membawa amal kebaikan (pada hari kiamat), maka baginya (balasan) sepuluh kali ganda (dari kebaikan) yang sama dengannya dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan (kejahatan) yang sama dengannya; sedang mereka tidak dianiaya (sedikitpun). (160)===

Ustad Yusuf Mansur bicarain tema kalkulasi amal untuk melibas hutang2 bikinan, buatan maupun terpaksa utang,


solat dhuha,

solat malam,


solat berjemaah

DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 2=====DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 3

DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 3


...DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 4


DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 4...


DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 5

DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 5


Al-Lail

Surah Al-Lail Ayat 5 - 10

Jelasnya: Adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa (mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala laranganNya); (5) Serta dia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, (6) Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan (Syurga). (7) Sebaliknya orang yang bakhil (daripada berbuat kebajikan) dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya; (8) Serta dia mendustakan perkara yang baik, (9) Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan; (10)...


DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 6


Allah memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan.

beribadat dan percayalah. dan bersedekah lah.
DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 6


...DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 7

DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 7


...


DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 8

DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 8


...


DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 9

DEPOSITO SEDEKAH VS UTANG, DEBT KOLEKTOR 9


...

No comments: