Wednesday, 6 July 2011

nafsu mutmainnah is encourage to do the right

ni doa untuk mendapatkan nafsu mutmainnah.

doa untuk mendapatkan yang terbaik.

encourage to do the right.


ni doa untuk mendapatkan nafsu mutmainnah.

doa untuk mendapatkan yang terbaik.

encourage to do the right.

No comments: