Tuesday, 17 May 2011

selamat hari guru utk ibubapa yg 'GURU' pada anak

As-Saff
O ye who believe! Why say ye that which ye do not? (2) It is most hateful in the sight of Allah that ye say that which ye do not. (3)As-Saff
O you who believe! Why do you say that which you do not do? (2) Most hateful it is with Allâh that you say that which you do not do. (3)


As-Saff
O ye who believe! why say ye that which ye do not? (2) Grievously odious is it in the sight of Allah that ye say that which ye do not. (3)
As-Saff
Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya! (2) Amat besar kebenciannya di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. (3)


Pendidikan anak-anak merupakan satu jihad dan memerlukan pengorbanan dari ibu bapa. Ibu bapa terlebih dahulu perlu mencerminkan budaya sihat dan tauladan yang baik supaya menjadi ikutan anak-anak. Anak-anak adalah cermin kepada ibu bapa. Kita tidak mahu ibu bapa yang ibarat ketam mengajar anaknya berjalan betul. Surah As SAFF ayat 2-3 bermaksud : “Wahai orang-orang beriman kenapa kamu kata apa yang kamu tidak lakukan ? amatlah besar dosanya di sisi Allah sekiranya kamu mengatakan apa yang kamu tidak buat” Syair Arab ada menyebut la tanha `an khuluqin wa ta’tiya mithalhu `aar `alaika idha fa`alta `azim.

No comments: