Monday, 16 May 2011

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu,

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih” Surah Ibrahim: 7

No comments: