Thursday, 4 August 2011

makan jangan over

Firman Allah s.w.t.dalam Al-Quran pada Surah Al-A’raf ayat 31 yang bermaksud :
“Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan,
sesungguhnya Allah s.w.t. tidak suka orang yang berlebih-lebihan.”

Selain itu, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:
“Jangan kamu matikan hati dengan banyak makan dan minum, kerana sesunguhnya hati itu adalah seperti tanaman yang akan mati jika disiram terlalu banyak air”

Rasulullah s.a.w. turut bersabda :
“Tiadalah wadah yang disisi anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya sendiri, di mana dia menyangka bahawa dengan beberapa makanan, maka tulang sulbi (kekuatannya) akan dapat tegak kembali. Seandainya dia terpaksa bersikap demikian, maka (isilah perutnya) sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan yang sepertiga lagi dikosongkan untuk pernafasan (bernafas).”

No comments: