Sunday, 7 August 2011

tanda diri kita memperolehi Iman : solat khusyuk

b. Salah satu tanda diri kita memperolehi Iman dan bebas daripada dikuasai makhluk tersebut

1. Sembahyang kusyuk
2. Kuat pergantungan kepada Allah

3. Akhlak baik
4. Merasai kemanisan Iman, kemanisan beramal solah, zikir, membaca Al Quran dan lain lain
5. Jiwa tenteram
6. Hati suka kebaikan

7. Sifat sifat buruk berkurangan
8. Hati tidak suka maksiat
9. Semakin hari kebaikan bertambah keburukan berkurangan

c. Salah satu tanda kena serangan mahluk tersebut

1. Sembahyang tidak kusyuk
2. Pergantungan kepada Allah tidak kuat
3. Akhlak sukar dikawal-pemarah -ego -banga diri -cakap kasar -sombong -riak-cakap besar -khianat
-lain lain perkara yang buruk
4. Hati gundah gulana / kecewa / putus asa
5. Resah gelisah tak tentu pasal
6. Jiwa tidak tenteram
7. Hati cinta maksiat
8. Ada perasaan takut selain Allah

Ali r.a. berkata, Ubat itu ada pada diri kamu

ilmuanislam wrote on Jun 24

Firman Allah: ‘Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Aku’. Mengapa harus dibunuh golongan jin sedangkan ada diantara mereka yang beriman kepada Allah S.W.T. ?source

http://sufiterapi.wordpress.com/kerohanian/


sifat 20 ALLAH
Siapa kenal diri dia maka kenallah Allah ( Nafsiah )

SIFAT 20

Kharij boleh menguasai dengan akal dan fikiran 5 pacaindera. (akal fikiran ilmu 1badan )

Zihim lihat dengan mata hati. Ilmu dan akal 2 beradik. Anak wajib tebus kedua ibu bapa.

1. UJUD

Ertinya ada lawannya tiada mustahil tiada wajib ada Allah S.W.T. bermula dalil Allah S.W.T. itu baharu alam ini. Yakni diri kita sendiri. ( faham baik2)

Sifat ujud jatuh dalam sifat Napsiah iaitu satu sifat-sifat napsiah maujud pada zihim dan tiada maujud pada khaarij.

Akal dan ilmu 2 beradik.

Zihim – matahati.

Latifahtul Robbaniiyah ( hati yang penuh sini )

Hendaklah kamu menolak kejahatan dengan kebaikan . Dan tiada maujud pada Kharij. (Mata kepala yang kasar. )

Makna Napsiah. Dihebah bagi diri kita sendiri ( Allah bagi semua pada kita ) Buktinya sifat 20

2. QHIDAM

Ertinya sedia lawannya baru mustahil baru wajib sedia bermula dalil sedia Allah S.W.T baharu alam ini.

3. BAQA

Ertinya kekal lawannya Fana’ mustahil Fana’ wajib kekal. Bermula dalil kekal Allah S.W.T. itu baharu alam ini.

4. MUKHALAFATUHU LIL HA WADIS

Ertinya bersalahan Allah SWT itu bagi yakni memberi kepada segala yang baru

( contoh ibu jari ) lawannya bersamaan wajib bersalahan Allah SWT itu tanda barunya alam ini

5. QIAMUHU TA’ALA BINAFSIH

Berdiri Allah SWT dengan sendiri lawanya berdiri dengan yang lain wajib ianya berdiri dengan sendirinya . ( Contohnya masa kita belajar berdiri waktu kecil )

22 tahun 22 bulan 22 hari?

20 sifat

30 juzuk Al-Quran

13 rukun solat

63 tahun usia Nabi.

Kelima-kelima sifat ini jatuh dalam sifat salbiah ini tiada maujud pada zihim dan tiada maujud pada kharij.

6. WAHDANIYAH

Ertinya Esa Allah itu SATU. Musatahil lawannya 2 atau lebih. Wajib Esa Allah SWT itu baharu alam ini.

7. KUDRAT

Ertinya kuasa lawan lemah. Mustahil lemah wajib kuasa Allah itu baharu alam ini yakni ain kita ini.

8. IRADAT

Ertinya berkehendak lawannya benci. mustahil Allah ta’ala itu benci. Wajib ia berkehendak tandanya baharu alam ini.

9. ILMU

Ertinya ketahui lawannya jahil mustahil jahil. WajibAllah ta’ala itu ketahui. Dalilnya baru alam ini.

10. HAYAT

Ertinya hidup lawannya mati mustahil Allah ta’ala itu mati. Wajib Allah ta’ala hidup selama-lamanya. Tandanya baharu alam ini.

11. SAMA’

Ertinya mendengar lawannya tuli mustahil ia-NYA tuli. Wajib Allah ta’ala itu mendengar Tandanya baharu alam ini.

12. BASAR

Ertinya melihat lawannya buta. mustahil Allah ta’ala itu buta. Wajib Allah ta’ala itu melihat. Tandanya baharu alam ini.

13. QALAM

Ertinya berkata-kata atau bercakap-cakap lawannya kelu mustahil ia kelu. Wajib berkata-kata Allah ta’ala. Dalilnya baru alam ini.

7 sifat ini dalam sifat Ma’ani. Sifat ma’ani ini maujud pada zihim dan maujud pada Allah.

Ma’ani ertinya ada mengandungi makna ertinya ada mengandungi satu kuasa. Seperti kudrat kita punya

Baca Kaji Fikir dengan akal ilmu dan hati.

MAKNUYAH 7

14. QAUNUHU QADIRAN

Ertinya keadaan yang berkuasa lawannya keadaan yang lemah. mustahil keadaan-NYA lemah. Wajib berkeadaan yang berkuasa. Dalilnya yang berkeadaan berkuasa itu baru alam ini.

15. QAUNUHU MURIDAN

Ertinya keadaan yang berkehendak lawannya keadaannya yang benci. mustahil keadaan-NYA benci. Wajib keadaan Allah ta’ala itu berkehendak. Dalilnya tanda alam baharu ini.

TA – Takut pada Allah

KAF – Qana’ah merendah diri

WAU- Waraq

YA – Yakin

16. QAUNUHU ALIMAN

Keadaan yang berilmu atau mengetahui lawannya keadaan yang jahil. Wajib keadaan-NYA mengetahui tandanya baru alam ini.

17. QAUNHU HAYYAN

Ertinya keadaan yang hidup lawannya keadaan yang mati mustahil keadaan yang mati dalilnya keadaan Allah ta’ala itu hidup selama-lamanya. Baru alam ini. (diri kita)

18. QAUNUHU SAMIAN

Keadaan yang mendengar lawannya keadaan yang tuli wajib keadaan yang mendengar. Dalilnya keadaan Allah ta’ala mendengar. Dalilnya baru alam ini.

19. QAUNUHU BASIRAN

Ertinya keadaannya yang melihat.Lawannya keadaan yang buta. Mustahil keadaan yang buta. Wajib keadaan yang melihat. Dalilnya tanda baru alam ini.

20. QAUNUHU MUTAKALLIMAN

Erinya keadaan yang berkata-kata. Lawannya keadaan yang kelu. Mustahil keadaan yang kelu. Wajib keadaan yang berkata-kata. Dalilnya tanda baru alam ini.

SIFAT MA’NUYAH – telah menghebahkan ( Allah bagi habis ) kepada ma’ani. Atau maha suci Allah ta’ala bagi segala yang baru utamanya kepada manusia sendiri.

7 SIFAT MA’NUYAH – Sifat ma’nuyah itu maujud pada jihim dan tiada maujud pada qarij.

IFTIGHNA U’ILA A’N KULLIMA SHIWA…. Ertinya kaya Allah ta’ala daripada tiap-tiap barang yang lainnya.

Ada 11 sifat:-

Wujud
Qidam
Baqa’
Mukhalafatuhu ta’ala lil hawadis
Qimuhu ta’ala binafsi
Sama’
Basar
Qalam
Qaunuhu Samian
Qaunuhu Basiran
Qaunuhu Mutakalliman

IFTIQOK - Qullima shiwa u ulai…. Ertinya berkehendak tiap-tiap barang yang lain kepadanya.

Sifat ini ada 9. :-

Wahdaniat
Kudrat
Iradat
Ilmu
Hayat
Qaunuhu Qadiran
Qaunuhu Muridan
Qaunuhu Aliman
Qaunuhu Hayyan

( Selepas salam kanan Zatullah kiri Sifatullah. Mesti Nampak bahu )

Pandang antara mata dengan hidung Nafsiah or Al Kautsar.

Nak jadi iman mahu kena mantap.

IFTIGHNA DAN IFTIQ jatuh dalam Kalimah Laila ha illaAllah Muhammad Darasullullah.

Maka masuk dalam iftghna ini ;-

Maha suci Allah daripada mengambil faedah pada segala perbuatannya dan hukumnya (rukun islam)
Tiada wajib Allah ta’ala berbuat sesuatu memungkir atau meninggalkannya. Iaitu yang harus sahaja.
Mengenepikan keadaan sesuatu memberi bekas dengan kuahnya ( lahau la wala ku ata billah) yang dijadikan Allah ta’ala kepadanya.

Maka 3 lawannya 3 = 6. dan dihimpunkan 22 yang dahulu jadilah 28 yang masuk dalam iftighnah yakni :- Kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainya.

Allah – kena faham hingga 5 lapis.

Islam tulin – Iman, Islam, Tauhid, ma’rifat.

Baca – Kaji – fakir!!!

IFTIQOH masuk dalam iftiqoh 2 pekara :-

Baharu sekalian alam ini
Tidak memberi bekas sesuatu daripada Qoena (bahar kena jadi)

2 lawan 2 jadi 4. Maka yang dihimpunkan dengan yang dahulunya iaitu 9 Aqaid yang wajib. Dan lawannya 9 jadi 18 Aqaid

Kenal Allah kenal sifatnya

Kenal Zat kenal segala-galanya.

Itulah dihimpunkan dengan 4 jadilah 22 Aqaid. (Simpulan) yang masuk dalam iftiqoh. Ertinya berkehendak bagi tiap-tiap barang yang lainya kepadaNya, adaNya.

Maka kesemuanya itu telah terhasillah sifat yang wajib bagi Allah ta’ala 20 sifat dan mustahilnya 20 juga.

Zat wajibal Ghuyub jangan kaji ambil tahu sahaja. Dan dihimpunkan 28 iftinah dan 22 daripada iftiqoh maka jadilah 50 Aqaid iman (kesimpulan iman yang muktamad)

Maka sahlah ketuhanannya. Ertinya amalan seseorang maka itulahn yang terkandung didalamnya kalimah Laila ha ill Allah. TIDAK ADA LAIN TUHAN YANG AKU SEMBAH MELAINKAN ZAT YANG TINGGAL KETINGGALAN YANG ESA KEESAAN dengan bersifat ia daripada sifat kesimpulan dan maha suci ia daripada sifat kekurangan iaitulah Tuhan yang menjadi sekalian alam. Maka inilah yang dinamakan kalimah tauhid. Ertinya kalimah mengesakan Tuhan.

Adapun Muhammaddarrasullullah dinamakan dia kalimah Iman. Bermula yang terkandung didalam kalimah Muhammaddarrasulullah itu 18 Aqaid. Jadi jumlahnya dihimpunkan didalam 12 kalimah Syahadah Kalimah Tauhid dan kalimah Rasul itu ada 68 Aqaid iman. Ertinya barang yang sah oleh akal.

( Mengucap tanpa kenal Allah…. )

MUHAMMAD DARRASULULLAH

Rasul Basyinah. Berperangai ia seperti manusia. Harus bagi nabi kita itu :-

Siddik ertinya benar mustahil dusta.
Amanah ertinya kepercayaan mustahil khianat
Tabligh ertinya menyampaikan mustahil menyembunyikan.
Fatanah ertinya cerdik (bijaksana) mustahil bodoh.

Yang harus bagi 1 lawannya jadi 2

(Baqarah 79 – mereka buat undang-undang sendiri. Mereka akan terima azab yang pedih.

JISIM – Allah pandang yang satu pada yang banyak. Pandang yang banyak jadi satu.

Tak kenal Allah dikhuatiri mati masuk sarung lain seperti babi, ular, jin, syaitan, iblis dll

RAHSIA NABI DAN HAK NABI

Imankan ambia yakni nabi-nabi, jangan ingkarkan nabi-nabi.
Percayakan Malaikat jangan ingkarkan Malaikat.
Percayakan kitab-kitab ( Al-Quran ) Jangan ingkarkan kitab-kitab. (Al-Quran itu rahsianya terbit pada Iqra. Baca Kaji dan Fikir.
Percaya pada hari Qiamat. Jangan ingkarkan hari Qiamat.

(Israk, Mikraj, Ihram, Takdir tapi ia jatuh dalam takdir

Keturunan Nabi Muhammad – Wajib pula kita ketahui bahawasanya Nabi Muhammad S.A.W. itu pilihan dari segala makhluk bangsa Arab lagi Quraish yang paling mulia didunia.. ( Rahsia dunia dan akhirat didalam rashia Nur Muhammad. Iaitulah yang terlebih mulia daripada bangsa namanya Muhammad anak Abdullah anak Mutalib anak Hashim anak Abdul Manap dan bondanya Aminah anak Wahab. Dan diperanakkan nabi kita didalam Musyrifah dan berpindah ia menjadi Rasul di Madinatul Munnawarrah. ( Bandar yang penuh cahaya ) ( Musyrifah tersangat mustajab….. )

Ubat – 1. Mengucap dulu.

2. Qolu inna lillah……..

ZATHISOLLAH ( diri atau zat sembahyang )

Ada pun rukun 13 itu terbahagi ia atas 3 bahagian.

QOLBI QAULI PEKLI

Hati ( hati aku ) Lidah aku Perbuatan aku

Qolbi jatuh pada niat Berkata-kata Gerak laku

( membaca ) ( Afaal ) sebenarnya perbuatan Allah

QOLBI – QASAD. Aku sembahyang jatuh pada tasauf

QAULI – TA’ARAD. Fardhu yang diperbuat. ( Usul –iaitu punca)

TA’YIIN – Betul dengan pekli. Menyata waktu yang lima.

FEKAH.

Maka terjemah bahasa Melayu kata, Zat sembahyang itu dihimpun sekian rukun dan syaratnya dinamai Zathisollah iaitu dalam bahasa Arab. Maka Zat sembahyang diperbuat Muqorronah menyertai hati dengan lidah. Lidah iaitu “ ALLAH HUAKHBAR”. Hati kata “ aku sembahyang fardhu”

Kalau sesiapa yang tak menyertai hati dengan lidah maka tidak sahlah sembahyang mereka itu, menyertai hati dan lidah sahlah sembahyang mereka itu, dijatuh Muqorranah Arafiah. Diafzallah Alif awal yakni Alif Allah Hu Akhbar.

RAHSIA SEMBAHYANG YANG TERSEMBUNYI.

SUBUH 2 RAKAAT – ZAT DAN SIFAT.

ZOHOR 4 RAKAAT – UJUD, ILMU, NUR, SYUHUD.

ASAR 4 RAKAAT – TANAH, AIR, ANGIN, API.

MAGHRIB 3 RAKAAT - ALLAH, MUHAMMAD, ADAM.

ISYAK 4 RAKAAT – DII, WADII, MANI, MANIKAM.

SYUHUD – ertinya zahir dan batin.

Jika sudah faham ma’rifattullah.

FASAL MENYATAKAN SEMBAHYANG.

SOALAN – Dan yang sebenarnya sembahyang itu apa?

JAWAPAN – Sembahyang itu NYAWA.

SOALAN – Dan mana yang sembahyang?

JAWAPAN – Yang sembahyang itu HATI.

SOALAN – Mana yang disembahyang itu?

JAWAPAN – Yang disembahyang itu ialah TUBUH.

SOALAN – Dan lagi apa sebab di wajibkan ALLAH S.W.T kepada kita?

JAWAPAN – Diwajibkan ALLAH S.W.T sembahyang kepada kita daripada anasir

yang 4.

SOALAN – Mana anasir yang 4 itu, mana dia?

JAWAPAN – Ada anasir yang 4 itu.Tanah, air, angin, api.

PERKARA YANG TERHIJAB.

Terdinding zat dan sifat.
Terdinding sifat dan asma.
Terdinding asma dan afaal.
Terdinding afaal dan makhluk.

Firman Allah SWT :- Wa man kafara bai nahuma fahom qurnalahum. ???

” Demi barang siapa bercerai diantara dua kafirlah ia.” Dua (zat & sifat)

Pada menyatakan niat yang sebenar-benarnya. Ada pun Ta’araq itu menyatakan fardhu ( yang lima ). Ada pun fardhu itu tajalli. Tempat tajalli itu ruh Adam inilah dikatakan Fardhu sebenar-benarnya. ( Nyawa ). Kerana segala nyawa sekalian itu tajalli daripada Nur Muhammad seperti kata hadith :-

“ Aku daripada Allah sekalian alam daripada aku” Dan lagi daripada hadith :-

“ Aku daripada Allah sekalian insan daripada aku” Dan lagi daripada hadith :-

“ Aku daripada Allah sekalian mukmin daripada aku”

HURAIAN.

Ini sebab dikatakan Muhammad bapa sekalian ruh. Adam bapa sekalian tubuh. Ini sebenar-benarnya tubuh pada kita, kerana nyawa itu memerintah sekalian badan, jika bergerak nyawa lidahlah bergerak badan kita (Wallah hu alam).

Ini dinamakan ta’arat.

Kitab kashaful asraf – rahsia hati yang begitu halus. Kasyaf kecil.

Untuk jadi pemimpin mesti tahu perkara ghaib. Surah Al-Hashr ayat 23-25

: Dialah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan dia ; yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata; Dialah yang Maha Pemurah, lagi Maha mengasihani. Dialah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; yang menguasai ( sekalian alam ); Yang Maha Selamat Sejahtera ( dari segala kekurangan ); yang Maha melimpah keamanan; Yang Maha Pengawal serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha Kuat;

( menundukkan segala-galanya); Yang melengkapi segala kebesaranNya. Maha Suci Allah dari segala yang mereka sekutukan denganNya.

Juz 15 surah al Hashr . }

Qalam ghaib - washadu } mim ha mim dal – Muhammad

You must read, find, research and think about the self of human being is the real, Fact, very truth light in secret. Rounded the way of our GOD. ( GOD always beside you )

Beside mengandungi.

FirmanNya lagi :- Wa man faroko bainahuma fahuwa kafirun

Demi Dia ( ALLAH ) bersama dengan mu dimana sahaja kamu berada.

QASAD.

Adapun qasad itu menyatakan niat, niat yang sebenarnya tiada berhuruf tiada bersuara. Inilah sebenar-benarnya niat.

- Ada pun ada huruf ada suara itu bukannya niat. Iaitu Adam yang sebenarnya. Niat itu tiada huruf tiada suara. Itukah cahaya alam Kalam Zatullah.

Inilah niat tempat niat ia berniat ialah Tuhan yang mutlak. Makna dia Zat Wajibal Ujud ( Wallah hu alam )

TA’AYIN

Ada pun ta’yin itu menyatakan waktu yang lima itu. Ada pun yang sebenar-benarnya nyata itu afa’al Allah pada jasad Adam iaitu tubuh kita yang kasar. Sebenar-benar ta’ayin Zat. Sebenar-benar nyata.

QASAD – aku sembahyang.

ALIF pada kalimah Allah itu bermaksud jalan Muhammad – ta’arat fardhu Adam.

TA’AYIN – Zahir

LAM - jamal. ( Kecantikan yang syumul diri sendiri )

LAM – Qohar.

HA – Kamil ( yakni sempurna kejadian diri manusia pada roh, nyawa,

jasad, disisi dunia dan akhiraat bagi mereka yang beriman sahaja.

Ada pun Adam. ( AKHBAR )

ALIF - Ujud - Zat

KAF - Ilmu - Sifat

BA - Nur - Asma

RO - Syuhud - Afa’al

Sekalian ini asal sembahyang didalam tubuh kita. Latifah tur Robbaniyah. Hati yang penuh seni.

ALLAH - zat - Afa’al - ALIF – jalan.

Qasad aku sembahyang.

MUHAMMAD - Ta’arat - fardhu - LAM – Muhammad.

ADAM - Ta’ayin – zahir - LAM – Qohar.

- HA – Kamil.

Nabi itu tubuh yang zahir ( Muhammad ) afaal pada zat.

Mustafa itu Fuad pada Nabi.

Asma pada zat.

Muhammad nyawa pada Nabi. Sifat Muhammad da Rasullullah sebenarnya pada nabi. Sifat pada Zat. Erti Fuad ialah kasih sayang.

FUAD ( fa wau alif hamzah dal )

Subuh - Nabi Allah Adam. Cahayanya putih ( hati )

Zohor - Nabi Allah Ibrahim. Cahayanya merah ( jantung )

Asar - Nabi Allah Noh. Cahayanya kuning ( paru-paru )

Maghrib - Nabi Allah Musa.Cahayanya hitam ( Limpa )

Isyak - Nabi Allah Isa. Cahayanya hijau ( hempedu )

Syariat – perkataan aku ( Firman Allah S.W.T )

Tarikat - Perbuatan

Hakikat - Ikhwal ( rahsia )

Ma’arifat - rahsia yang sebenar lagi syumul.

Syariat - Sifat sembahyang.

Tarikat - Asma sembahyang

Hakikat - Afa’al sembahyang.

Ma’arifat - Zat sembahyang.

LAATA’YIN itu tiada tentu. Yakni tiada sesiapa yang mengetahui zat Allah S.W.T. Walau Rasul sekali pun.

HUU - Zat mutlak semata-mata. Cari hingga ke kaki langit pun tak jumpa )

ALLAH itu nama bagi zat – ZATUL MUQQIYYAD.

1. La ila ha illallah – Ta’yin ( ahdiyah ) tempat kembali.

2. ILLALLAH - Ta’yin awal – wahda – yang mengembalikan.

3. ALLAH - Ta’yin sani – wahdiyah – yang dikembalikan.

4. HUU - Zat mutlak.

Tatkala manakah yang bernama HUU dan bernama ALLAH.

Rahman itu Adam.

Rahim itu Hawa.

La ta’yan inilah bernama – HUU tatkala ta’yan awal itu bernama ALLAH.

Dan ta’yin sani itu bernama Rahman.

La ta’yan itu murtabat apa?
La ta’yan awal itu murtabat apa?
La ta’yan sani itu mutabat apa?

La ta’yan itu murtabat Zat Mutlak.
La ta’yan awal itu murtabat Zat.
La ta’yan sani itu murtabat Sifat.

Mana yang bernama Zat Mutlak?
Mana yang bernama Zat Muqqiyyad?
Mana yang bernama Sifat Muqqiyyad?

Yang dikatakan Zat Mutlak itu…. Iaitulah yang bernama Ghaibul Ghuyub iaitu ghaib, hilang, lenyap, sejati. Dan yang maujud dengan Zat Muqqiyyad. Inilah Zat Muqqiyyad dan yang Muqqiyyad dengan sifat muqqiyyad. Inilah muqqiyyad dengan segala asmanya dan segala alam.

Muqqiyyad itu ialah roh yang tersimpul dalam jasad kita. ( Nyawa )

11/3/09

S: Apa sebab roh Izzati itu dinamai cermin dan ditamsilkan seperti yang suci?

J: Kerana nyata rupa yang punya didalam cermin. Inilah ditamsilkan dengan cermin.

S: Apa sebab Ruhul Qudus itu dikatakan nyawa Muhammad?

J: Kerana Ruhul Kudus itu bayang Hak Qullah. Kerana inilah ibarat segala ulama’ ahli tahaqid ( Al-Hakkiqoh )

S: Kerana apa Allah S.W.T itu nyata pada insan?

J: Kerana insan itu tali ( hubungan ) Hak Qullah yang serupa dengan ujudnya.

S: Apa jadi yang mana serupa dengan insan itu ujud Muqqiyyad juga.

J: Ada pun ujud Allah yang serupa dengan ujud insan itu ujud muqqiyyad juga.

( terutama saat ketika nak mati )

S: Apa dinamakan ujud muqqiyyad itu?

J: Yang dinamakan ujud muqqiyyad itu ialah Hakikat Insan. Dan dinamai muqqiyyad itu kerana bertambatan dengan Hak Qullah.

S: Apa sebab maka Hak Qullah Ta’ala itu dikatakan segala ahli alhakikat insan

Hak Qullah ta’ala?

J: Kerana ia menzahirkan insan kerana insan itu amanah Allah Ta’ala. Itulah sebabnya.

PASAL MENGENAL NYAWA.

Hidup jasad dengan hidup nyawa berkehendak jasad.
Berkehendak nyawa dengan berkehendak jasad.
Tahu dengan jasad tahu dengan nyawa.
Berkuasa jasad dengan berkuasa nyawa.
Mendengar jasad dengan mendengar nyawa.
Melihat jasad dengan melihat nyawa.
Berkata jasad dengan berkata nyawa.

MA’ANI DAN MA’NUYAH - huraian sifat 20.

LA - segala Tuhan.

ILAHA ILLA - Tuhan ( Allah )

ALLAH - ( Zat Mutlak )

Allah itu nama. Hu itu tersembunyi.

QUl – Katakanlah ( Iqra )

Hu - Muhammad.

Allah - Zat Mutlak.

Ahad - Adam.

Zatullah hak – Yang sebenarnya kejadian manusia dari rahsia hakikat ( Bismilah hir Rahman nir Rohim.) terjadi daripada Adam a.s. dengan 4 anasir.

1) DII WADII } dari rahim ibu.

2) MANI MANIKAM } dari bapa.

Pecahan sifat 20.

Qul hu Allah hu Ahad - Tan si yad

Allah hu Somad - Salbiyah

Lam yalid walam yulad - Ma’niyah

Walam yakul lahu…… - Ma’nuyah

Ada 20 sifat huruf termasuk Alif yang ghaib yang awal. Dinamakan hakikat diri rahsia Allah yang ditajlikan daripada alam gho jibul ghaib dan huruf ba itu adalah hakikat diri mani yang mengandungi rahsia Allah – huruf sin itu adalah hakikat sperma ( ulat mani ) pada mani yang menanggung dari rahsia Allah. Huruf mim itu mengisyaratkan kepada afa’al mani. Dan huruf Alif itu adalah hakikat saluran mani melalui uterus zakar serta huruf Lam Lam itu mengisyaratkan pada bekas mani ( pundi mani ) dan huruf Ha itu adalah hakikat ovari perempuan.

PASAL PADA MENYATAKAN MENJADI IMAM.

S - Aku berimam pada siapa?

J - Aku berimam pada Al-Quran.

S - Imam Al-Quran itu siapa pula imamnya?

J - Al-Quran itu berimam kepada Al-Fatihah.

S - Al-Fatihah itu siapa imamnya?

J - Al-Fatihah itu imamnya kepada Bismillah.

S - Bismillah itu siapa imamnya?

J - Bismillah itu imamnya kepada Alif.

S - Alif siapa imamnya?

J - Alif itu berimam kepada ba.

S - Ba berimam kepada siapa pula?

J – Ba berimam kepada Lapang.

Lapang itu tidak berhuruf dan bersuara dan lapang itu berimam kepada zat wajibal ujud.

MA’RIFATULLAH.

Ma’rifat kepada Allah. Kenyataan kepada nabi, pakaian kepada kita ( Zat )

Tauhid kepada Allah. Dinding kita kepada nabi kepada kita iktiqod ( percaya terus )

Makna kenyataan – insan yang maklum rahsia – nyawa.

- Baik hati – jihad

- Nafsu Malaikat atau kebinatangan.

NYAWA

- Budi – diplomasi secara sebenarnya

- Hawa – keinginan atau kehendak.

PECAHAN TAUHID

Punca tauhid ialah iman. Makna iman yang sebenarnya cermin kepada Allah kepada Nabi wajabtu. Wajabtu ibarat air yang penuh. Kepada kita cahaya. Zat sifat asma afaal jatuh pada sifat .

- Zat

- Sifat - 1. Ujud jatuh pada sifat siddik

- 2. Ilmu jatuh pada sifat amanah.

TAUHID - 3. Nur jatuh pada sifat tabligh - 4. Syuhud jatuh pada sifat fatanah

- Asma

- Afaal

Islam kepada Allah sabitah. Sifat kepada nabi.Wujud kepada kita.

- Nabi

Muhammadarasulullah - Musatafa

- Muhammad

- Rasulullah

- Iman

Mertabat yang empat – Islam

- Tauhid

- Ma’rifat.

BA SIN MIN

Alif – Ghaib dalam senjata Islam ku
Lam – Ghaib dalam bismi iman ku
Ba - Bismi benih iman ku
Mim - Bismi – Benih iman ku
Sin - Bismi tali hubungan ku
Ali Rahman - Nama baba ku
Ali Rahim - Nama Ibu ku.

Ketujuh-tujuh ini terkandung didalam sifat 20. Kenyataan pada bismillah…….

Apa yang terkandung dalam bismillah….?

DIRI YANG SENDIRI – Ujdnya alam lahut zikirnya ah ah alam Kamalul Yakin.
Diri yang berdiri dengan Zat – ujudnya alam jabarut. Zikirnya hu hu.. Alamnya Hakkul Yakin.
Diri yang terperi. Zahir ujudnya alam malakut. Zikirnya Allah Allah Ainul Yakin
Diri yang tertajlu ( tajli) Zahirnya alam syuhud zikirnya La ila ha illAllah. Alam Al Yakin.

4 Syariat 3 Tarikat 2 Hakiki 1 Ma’rifat

PECAH MUHAMMAD

Mim - Manikam Zat Allah – rahsia.

Ha - Mani. Sifat Allah – roh.

Mim - Maadi – Asma Allah jatuh pada hati

Dal - Maad – afaal Allah jatuh pada badan.

Rahsia tadi jatuh pada tulang.

Roh tadi jatuh pada urat

Hati tadi jatuh pada darah

Badan tadi jatuh pada daging

Tulang jatuh pada ma’rifat

Urat jatuh pada hakikat

Darah jatuh pada tarikat

Daging jatuh pada syariat

Kepala hakikatnya jatuh pada tubuh.

Tarikat pada tangan

Syariat pada kaki

Anasir Zat Allah ta’ala ada 4.

Zat
Sifat
Asma
Afdal

Anasir Roh Allah ( Rohullah ) ada 4.

Ujud
Ilmu
Nur
Syuhud

Anasir Adam ada 4

Api
Angin
Air
Tanah

Anasir Manusia ada 4

Waadi }
Badi } ibu Rahim
Mani }
Manikam } bapa Rahman 2 + 2

Anasir Muhammad ada 4

Roh
Akal
Berkata
Nur.

Terkandung dalam sifat 20.

Malaikat –milikku yang sempurna.

Israfil duduk di mata

Izrail duduk di telinga

Mikail duduk di hidung

Jibril duduk mulut.

MENUNTUT

Ayuhai penuntut-penuntut sekalian. Bersihkanlah tuduhan-tuduhan ( bersikap bengis ) itu, dan tunjukkanlah keelokan dan kebagusan jiwa Islam yang sejati dengan mempertinggikan serta mempersucikan mutu rohani bersama jasmani kamu mengikut hakiki yang tulin disisi Allah.

MinaAllah billah lillah. ( Hu Allah )

SOALAN CEPU MAS.

Adakah kamu mengetahui bahawa tiap-tiap orang yang sembahyang itu diatas kebenaran ( Allah boleh terima atau tidak )

Beli buku Kasyaful Asral dan Mengenal diri dan wali Allah.

SOALAN MENYATAKAN IMAN

1. Hakikat Iman – yg sebenar-benar iman itu terang. Faham dengan Allah bersih hati.

Sifat – kelakuan luaran diri dan batin kita.
Ilmu – juga faham apa yang diamanah Allah ta’ala.

Tuhan yang nyata bagi hati yakni hamba. Hak itu sentiasa hak sebenarn-benarnya.

2. HAKIKAT ISLAM

Yang sebenar2nya Islam itu terang, sifat Tuhan nyata pada tubuh hambanya. Yakni pada yang satu ALLAH. ( zat Allah )

3. HAKIKAT TAUHID.

Yang sebenar2nya tauhid itu terang, sifat, Tuhan yang nyata pada nyawa hambanya.

4. HAKIKAT MA’RIFAT.

Yang sebenar2nya ma’rifat itu terang sifat Tuhan yang nyata pada rahsia hambanya, amanah Allah kepada hambanya. Ma’rifah airnya menerima dengan sesuci hati dengan sebersih-bersihnya sebagaimana yang Allah ta’ala membuat janji dengan khalifahnya. Tarikat jalan menghampiri dengan Allah SWT. Hakikat yang tepat dan sebenar2nya yang tepat yang tidak boleh diolah dengan erti kata tak lainnya itu Allah lah yang sebenar2nya pada zatNya.

SOAL JAWAP.

S – Pada menyatakan awal usalli kejadian anak Adam.

J – Ada pun awal usalli itu drp anasir 4 perkara. Tanah Air Angin Api.

S – Ada pun tanah itu jadi dari apa dan air itu dari jadi apa dan api itu jadi dari apa?

J – Ada pun tanah itu jadi dari air itu drp angin dan angin itu drp api dan api itu drp rahsia Muhammad.

S. Tanah itu tanah yang mana? Air itu dari air yang mana? Dan angin itu dari angin yang mana? Dan api itu dari api yang mana?

J – Ada pun tanah itu badan Muhammad ada pun air itu Cahaya Nur, ada pun angin itu nafas Muhammad, ada pun api itu NAZHOR

S – Tanah itu jadi apa? Dan air itu jadi apa? Dan angin itu jadi apa? Dan api itu jadi apa?

J – Ada pun tanah itu jadi daging, air jadi tulang, angin jadi urat dan api jadi darah.

S – Aku Tanya lagi dan mana kejadian diri yang batin?

J – Ada pun kejadian diri nyang batin itu kejadian ansir yang 4 yang batin. Ujud, Ilmu, Nur, Syuhud.

Dan erti Ujud itu zatNya, Ilmu itu sifatNya, Nur itu AsmaNya, Syuhud itu afaalNya.

S – Zat itu jadi apa kepada kita? – ada pun zat itu rahsia kepada kita.

Dan sifat itu jadi apa kepada kita? – sifat itu nyawa kepada kita.

Dan asma itu jadi apa kepada kita? – asma itu hati kepada kita.

Dan afaal itu jadi apa kepada kita? – afaal itu tubuh kepada kita.

Kejadian daripada Allah ta’ala itu lima perkara:-

Perasa
Pencium (deria bau)
Pendengar
Penglihatan ( zahir dan batin )
Penggerak dan pendiam.

SIFAT 20.

Pasal menyatakan masalah hakikatNya. Sifat 20 yang masuk didalam badan kita.

Pertama-tamanya Ujud dan Qidam ertinya jasmani. ( sudah diprogramkan )
Baqa’ ertinya daging
Mukhalafatuhu ta’ala lil hawadis – urat
Qiamnuhu binafsih – darah
Wahdaniah - tulang
Qudrat - otak
Iradat - budi
Ilmu Hayat - cinta
Sama’ - limpa
Basar - paru-paru
Qalam - jantung ( fuadah )
Qaunuhu qadiran - buah hati
Kaunuhu muridan - nadi
Kaunuhu aliman - hati
Kaunuhu hayat - darah putih
Kaunuhu samian - darah kuning
Kaunuhu basiran - darah hijau
Kaunuhu mutakaliman - lidah

- Mikraj

Baitullah ( jantung )

Perbendaharaan Ilmu Allah - Ihram

- Munajat

ALLAH - - Tabdil

Mikrat ertinya melihat kepada TuhanNya (Allah)

Ihram ertinya Hairan, tercengang kepada TuhanNya

Munajat ertinya ingat pada TUhan yang menjadikan diri kita dahulu.

Tabdil ertinya terganti Allah denggan Insanul Kamil.

Ada 2 perkara.

Tabdil itu juga hari qiamat 2 dalam 1. Tubuh dan Zat.

Terganti bila kembali/mati kepada Allah ganti anak kita.

Mati sebenarnya berpindah tempat juga. Dalam Quran aku yang turun Quran aku juga yang menjaganya.

Tubuh kitalah Al-Quran.

ARAHAN BATIN.

Sesuatu tabiat kejadian tertarik kepada pengarah alam yang tinggi. Alam roh muka roh yang batin itu dijadikan Allah tetap bertentangan dengan muka alam yang tinggi yang kita namakan dengan kehadrat Tuhan yang maha tinggi. Iaitu alam yang kita ibaratkan dengan nama ( ALAM ) :-

1. – Malakut

- Jabarut
– Lahut.

1. Lata’yan - ahdiyah - tempat kembali

2. Ta’yan awal – wahdah - yang mengembalikan.

3. Ta’yan thani - wahdiyah – yang dikembalikan.

Ujud - rahsia

Alam - nyawa

Nur - hati

Syuhud - tubuh.

Hati ertinya jatuh pada rodhi Allah hu an.

Nafsu rahimullah hu an

Sezat

Hati - Sifat zat

Asma zat

Lam alif - lahut – kalimah ma’rifat

Alif lam ha - jabarut – kalimah tauhid

Alif lam alif - Malakut – kalimah iman

Ha - Syhuhada – kalimah Islam.

Iman.
Tauhid
Ma’rifat
Islam.

Ahdiyat – hakikat Allah

Iman à roh izhoti – adapun roh izhoti itu nyatanya kepada rohani. Demikianlah rupanya. Terutama kita nak mati roh mari menjemput. Kena berhati hati.

Wahdah – Hakikat Muhammad

- Tauhid

- Ma’rifat

- Roh

- Rohani

- Roh Nafasani.

Ada pun rohani itu nyatnya kepada roh nafasani ( nafas yang keluar masuk )

Wahdiat – hakikat insan – Islam – roh jasmani.

Roh nafasani itu iaitu kepada roh jasmani itulah rupanya.

8 April 2009

PERJALANAN DAN PERJANJIAN.

Sebelum datang ke dunia dan telah menerima pengakuan daripada Allah SWT untuk menerima ujian Allah bagi menentukan amanah-amanah Allah dunia dan akhirat. ( Arastullah bikum qulu bala syahidna ) sila semak dalam hakikat insan. Dengan penuh segala penyaksian. Ini penerangan mengikut pandangan mata hati dan kasyaf. Cara kajian diri aku zahir dan batin.
Ciptaan Allah ta’ala pada diri kita sendiri ( alam ini dan alam itu ) segala puji-pujian diri kita tertentu bagi Allah ( ertinya AlHalikul Alam ) perbuatan Allah ta’ala menepati diri kita dan sekalian baharu yang wajib sangat diketahui peristiwa kejadian Allah pada diri sendiri ( diri aku ) Alhamdu ada 5 huruf. Alif lam ha mim dal. Punca sebenarnya ialah tanda tepat rukun Islam yang cukup nyata bagfi diri sendiri. Islam disitulah punca-punca sebenarnya Islam.
Penyerahan Allah Ta’ala tentang Qoharnya diantara 2 ibu bapa mengikut saluran yang sebenarnya dan pengakuan akidah ( perilakunya )
Perilaku rahsia solat saat kematian.
Pada terus kepada zat Allah kusyuk dan tawaduk ketika ini fana lenyap sepi timbullah Zat Allah semata-mata.
Peganglah jalan Islam jalan yang Allah redha buat selama-lamanya didalam akidah diri sendiri mengikut ma’arifatullah.
Cintailah jalan Allah Islam tolak selain daripada perjalanan Allah yang hakiki, renungkanlah cahaya Qohar Allah dan Nun pandang Kautsar ( tentukan diris sendiri ) amin.

Bismillah hir rahman…… ( 3) ?

Alhamdulillah hi raobill ,,,, puji-pujian Nabi Adam A.S.

Ar-Rahman nir rohim……..puji-pujian Nabi Daud Alaikassalam.

Malikiyau middin………….puji-pujian raja segala makhluk Nabi Allah Solaiman A.K

Iyya kanak budu…………..puji-pujian Nabi Ibrahim A.K.

Ihdinos sirothol …………. puji-pujian NabiYusuf A.K.

Siro thollazi na am………..puji-pujian Nabi Musa dan Nabi Isa A.K.

Amin ………………………puji-pujian (emaknya Aminah ) Muhammad S.A.W.

Zat – diri yang tesendiri ujud ( berada ) Alam Lahut. Zikirnya ah ah ah. Ilmunya Kamalul Yakin.
Sifat – diri terdiri dengan Zat. Ujudnya alam jabarut. Zikirnya huu huu huu. Ilmunya Hakkul Yakin.
Hati – diri terperi. Ijudnya huu Zikirnya Allah Allah. Ilmunya Ainul Yakin. (Kedudukan kefahaman kita )
Jasad – dir yang terjadi ( tajjli ) Zahirnya Alam Syuhud. Zikirnya La Ila ha illalah. Ilmunya Al-Yakin.

Ada pun Alam lahut itu mertabat Zat - Zat Allah

Ada pun Alam Jabarut itu mertabat Sifat – sifat Allah.

Ada pun Alam Malakut itu mertabat afa’al. Afa’al Allah.

Ada pun Alam Nasuud itu mertabat afa’al asma – Asma Allah.

PERILAKU RAHSIA SOLAT. ( Saat kematian )

Sembahyang dan merenungkan wajah kita ( wajah Allah ) wajah Ghoibullah. Inilah yang akan menjemput kita kembali kepada tempat yang asal dan kekal buat selama-lamanya.
Bila saat kembali:- Wajah itu akan memberi salam serta memberi pengakuan bahawa diri Allah sementara itu dijemput kembali semula kepadanya Wallah hu alam )
Hati buah hati – Latifatul Robbaniyyah. Penuh dengan sir yang begitu halus bak cahaya hening yang penuh kegembiraan, kematian itu pasti atau amat menyeronokkan bagi orang-orang yang beriman lagi bertakwa penuh dengan segala iktiqod disisi Allah semata-mata. Itulah awal dan itulah akhir.
Doa sulit diri sendiri.

Aku duduk didalam aku.

Aku kembali ke Zatullah

Keseronokan aku setelah aku arifatullah

Mukjizat Mu hanya Mu

Mulah rahsia biji didalam biji

Rahsia mu semata-mata rahsia, rahsia, rahsia

Yang penuh dengan gilang gemilang

Cahaya didalam cahaya

Zat didalam Zat.

Hanya Mu mengandung aku didalam rahsia arifatullah.

Allah Hu Akhbar.

Sempurna Mu sempurna Aku.

Aku tetap dengan Mu ya Allah.

Rahsia rahsia rahsia.

Sebelum datang ke dunia.
Semasa kita di dunia.
Setelah kembali kepadaNya.

Wa radhi tulah kumul islam Madinah ertinya demi keredhaan ku bagi kamul Islam itu adalah agama ( hakiki ) Tlg semak ayat Quran.

Bismillah hir rahman…..

Assalamu alaikum …..

Ya Qutub Saufi

Ya Alliyah Illahi

Ya Bulya ibni Mulqoon

Ibnil Abbas, Ibnil Faliiko

Ibnil Syam Ibnil Noh A.S.

Ya Jibrail Ya Mikail Ya Isrofil Ya Mikail

Ya Muhammd SAW.wa’ala alihi wasobihi wasallam Fil Umuur.

Addajalu – manusia yang memandang dunia semata-mata. Mereka ini tidak memandang Al-Akhirah. Maka inilah dikatakan Dajjal

DIRI SENDIRI.

Zat didalam Zat dialah yang berkuasa. Dialah yang menyembah dan disembah. ( dia sembah dia)

DIRI TERDIRI

Dia jatuh dalam sifat Qidam. Berpaut/pertalian rahsianya didalam makam Baqabillah yakni makam Fana’ dengan rahsia . Sabitahnya Allah Hu Akhbar.

Sabitah – penuh rahsia didalam zatnya.

DIRI TERPERI

Ia jatuh dalam sifat ma’ani dan ma’nuyyah. Ia sudah nyata ketujuh-tujuh sifat.

( Sempurna manusia )

TAJALI

Diri yang terjali/terjalu ( berada ) ujud mutlak ( sifat 20 yang pertama ) Ilmunya mutlak didalam tetap kekal meliputi sabitahnya. Allah hu Akhbar:, La ila ha illa anta.

HAKIKAT AKAL

Ertinya penapis ilmu didalam cahaya.
Hakikat nafsu – kesucian pandangan batin hakikat.
Hakikat hati – kebersihan perbendaharan ilmu Allah. Pada hakikatnya sentiasa dikawal olehnya.
Hakikat Roh – Zat yang Qodim meliputi AL Halikul Alam. ( dunia akhirat )

KESIMPULAN

Ana miskin didalam ma’rifatullah. Kaya Allah penuh sabitahNya. ( bahasa hati )

KASYAF ada 2 perkara.

Kasyaf Kauni ertinya terlibat orang yang bukan Islam dan Islam.
Kasyaf Imaani ertinya semata-mata orang-orang Islam atau mukminin pegangannya semata-mata.

CARANYA. Hadiah kepada :-

Berzikir untuk diri sendiri sebanyak 70 ribu X ( La ila ….. )
Berzikir untuk kedua ibu bapa sebanyak 70 ribu X ( La ila ….. )
Berzikir untuk guru asal, Tuan Guru Ahmad Taddarawih sebanyak 70 ribu X ( La ila ….. )
Berzikir unutk guru zohir Pak Yusuf sebanyak 70 ribu X ( La ila ….. )

DOA 10

Huu Allah bumi angkasa

Dua bintang tama

Tiga bilai hati

Empat pintu Isa

Lima pintu rezeki

Enam pangkat yang tinggi

Tujuh pangkat hulubalang

Lapan terbuka pintu angina yang lapan

Sembilan anak dikandung ibu

Sepuluh Nur Muhammad yang menjadi

Berkat doa ku la ila……….

La tudd ri ku hu la abbso ru wa budd riku la abbso row a hu wal lottif ful khobir. 9x

Untuk hilang 10 x.

CARA HAKIKAT:

AMARAN

Dalam pengajian Ilmu Hakikat adalah dilarang sama sekali mendatangi dan juga pengetahuan ini di sampaikan kepada Ulama Syarii dan adalah di nasihatkan supaya bertanya, berguru dengan ahli hakikat lagi makrifat lagi Mursyid.Jangan sesekali kata sesat nescaya sesat itu akan balik pada diri sendiri yang mengata.!!!

Selain dari cara syariaat dan cara tarikat,terdapat satu lagi untuk merapatkan hubungan antara hamba dan tuhannya iaitu cara jalan hakikat.Cara hakikat merupakan cara yang ketiga iaitu satu cara mendalami ilmu hakikat dengan menyelami dan mengenali diri sendiri, yang merupakan satu – satu jalan yang di lalui oleh wali – wali Allah, ariffinbillah dan para – para aulia.

Mereka yang menjalani pengajian ilmu hakiki ini akan beriktiar dengan tekun dan tabah untuk merapatkan hubungan dengan dirinya dengan Allah S.W.T.,dengan cara membongkar menyeliki dan menyaksikan diri sendiri iaitu diri rahsia yang di tanggung oleh dirinya dan berusaha untuk membentuk dinya menjadi kamil – mukamil.

Bagi mereka yang ingin melalui cara hakiki ini adalah di nasihatkan terlebih dahulu melalui cara Tarukat dan berjaya pula membersihkan dirinya dari dari segala bentuk syirik “saghir”, syirik “khafi” dan dan syirik “jalli.” Mereka hendaklah menjalani perguruan dengan guru – guru hakiki dan makrifat serta muryid yang mempunyai pengetahuan yang luas serta mencapai pula ke tahap martabatnya.#Untuk pengetahuan lebih jelas silalah bertanya dengan guru – guru, makrifat lagi mursyid.

Orang – orang hakiki yang sampai pada martabatnya bukan saja mulia di sisi Allah malah mendapat pula kemuliannya di tengah masyarakat. Adalah perlu ditegaskan di sini matlamat akhir pengajian HAKIKAT adalah untuk megembalikan diri Asal Mu Mula Allah iaitu pada Zahir dan Batin yakni pada diri zahir dan diri batin pada martabat kemuliaan insan Kamil mukamil. Tiada sesuatu pun pada dirinya kecuali Allah semata – mata. Dan balik mu semula Allah.

Untuk itu pengajian hakikat ini mestilah ada kesinambungan dengan pengajian Makrifat. Sesungguhnya kata hakikat dan makrifat dua perkataan yang tidak boleh di pisahkan.

1.MARTABAT TUJUH

Dalam memperkatan Alam Tujuh atau Martabat Tujuh ini, ia tidak lepas dari memperkatakan “Asal Mu Mula Balik Semula Pada Tuhan” Ini di sandarkan firman Nya yang bermaksud ; “Innalillah Wa inna ilai-i rajiun.”

Sepatah Kata.

Segala puji bagi Allah, Tuahn sekalian alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Yang Maha bijaksana, Yang Maha Memiliki Ilmu Ghaib dan Yang Nyata, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Esa tiada sekutu bagi Nya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang Batin dan yang Zahir yang meliputi Segala sesuatu. Maha Suci Allah yang mengilhamkan ilmu kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Tiada daya dan upaya melainkan dengan izinNya.

Selawat dan salam untuk cahaya bagi segala cahaya, rahsia bagi segala rahsia, pembuka pintu ilmu Ketuhanan, pelita hati,dan penawar sanubari iaitu junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan limpahkan juga rahmat kepada kaum keluarganya dan para sahabat sekelian.

Dengan taufik dan hidayah Allah jua dapatlah penulis menghuraikan dalam risalah ringkas ini sedikit penjelasan berkenaan perkara AKU menurut pandangan Falsafah Kesufian atau Falsafah Tasawuf untuk dijadikan bahan kajian, renungan dan kritikan para pembaca sekalian.

Aku yang dimaksudkan disini ialah diri iaitu diri kita sebagai manusia. Pandangan ini dari sudut Falsafah Kesufian (Philosophy of Sufism). Sekiranya betul pendapat ini maka itu dari Allah dan sekiranya tidak betul maka itu dari nafsu penulis sendiri. Jadi dengan itu, mana yang betul jadikan kajian dan mana yang salah diketepikan.

Paling baik lagi jika pembaca sekalian merujuk penjelasan dalam risalah ini kepada Ahli Ilmu ataupun dipanggil yang Mursyid iaitu mereka yang masak ilmunya dalam bidang Falsafah Kesufian agar dengan itu pembaca tidak teraba-raba akan maksud yang disampaikan dalam risalah ringkas ini.

Akhir kalam, penulis memohon keampunan Ilahi jika ada tersalah silap dalam risalah ini dan bersyukur kepadaNya jika tulisan ini betul dan benar. Kepada Allah aku kembalikan semua urusan.

PENDAHULUAN

Kita selalu merujuk diri kita sebagai AKU. Kita berkata, “Ini Aku” , “Ini Aku punya”, “Ini badan Aku”, “Nama Aku si-anu”, dan “Nama bapa Aku si-anu”, dan sebagai nya.

Pernahkah kita terfikir siapakah AKU kita itu? Apakah AKU kita itu? Siapa sebenarnya AKU itu?

Maka disini penulis cuba untuk menghuraikan brkenaan AKU ini menurut pendapat dan pandangan Falsafah Kesufian (Philosophy of Sufism).
Buku atau risalah ini mengandungi penjelasan berkenaan AKU. Dari penerangan atau penjelasan ini pembaca akan dapat sedikit sebanyak

maklumat tentang apa dan siapa sebenarnya AKU kita itu.

Selamat memaca dan memahaminya.

Penjelasan yang pertama.

Pernahkah anda terfikir siapakah AKU itu?
Pernahkah anda terbayang apakah AKU kita itu?

Sebenarnya AKU kita ini adalah ROH kita, bukan badan kasar ini. Badan kasar ini akan mati sekiranya tiada ROH. Sekiranya tiada ROH, badan kita akan hancur binasa.

ROH kita inilah diri kita yang sebenarnya,.ROH ini hidup dan tidak akan mati. ROH inilah juga zat diri kita.

ROH ini juga limpahan Yang Maha Hidup iaitu Allah SWT. Allah itu hidup. Dia mempunyai sifat hidup. Maka hidup(ROH) kita adalah limpahan dari hidup Allah itu.

ROH ini juga digelar “bayangan” Yang Maha Hidup itu. ROH itu bayang kepada Yang Empunya Bayang. Yang Empunya Bayang itu ialah Allah, dan ROH kita itu adalah “bayangan” Allah itu. Demikian pendapat-pendapat ahli-ahli Sufi.

Allah itu tidak kelihatan, Maha Ghaib dan tidak ada satupun yang seumpama denganNya. Bagaimana kita dapat tahu adanya sesuatu yang tidak kelihatan dan tidak terperikan. Ibarat angin, kita tidak nampak angin, tetapi bagaimana kita tahu angin sedang bertiup dan angin itu ada? Jawabnya, kita tahu adanya angin itu kerana ada kesannya. Bila daun pokok bergoyang, kita tahu angin sedang bertiup. Kalau kita rasa hembusan, maka itu adalah hembusan angin, sebagainya. Goyangan daun dan rasa hembusan itu adalah tanda-tanda adanya angin. Kita tidak nampak angin tetapi kita tahu adanya angin melalui tanda-tandanya.

Demikian jugalah keadaannya dengan Allah SWT. Kita tidak nampak DIa, tetapi kita rasa dan percaya adaNya melalui tanda-tandaNya. Tanda-tanda Allah itu ialah alam semesta raya ini. Tanda-tanda ini dalam bahasa Arab ialah “ayat”.

Oleh itu, alam semesta raya dan diri kita ini adalah ayat-ayat Allah belaka.

ROH sangat tinggi martabatnya, melebihi peringkat malaikat. Tempatnya disisi Allah yang Maha Tinggi. ROH inilah yang mengenang Allah (zikrullah) seolah-olah kerjanya mengenang Allah sahaja. Seolah-olah makan minumnya “zikrullah” sahaja.

ROH yang suci ini sentiasa mentauhidkan Allah Yang Maha Suci. Najis

padanya iailah menyekutukan Allah. ROH ini sangat cinta kepada Allah SWT. Ia memuja dan memuji Allah sentiasa. Allah itu kekasihnya. Cukuplah Allah itu baginya.

Demikian perhubungan Allah dengan ROH, menurut pandangan ahli-ahli Sufi.


Penjelasan yang kedua

Tahukah anda bahawa AKU anda itu adalah ROH yang datang dari Allah, hidup dengan Allah, dan kembali kepada Allah. Allah itulah pengkalan tempat bertolak, lautan yang dilayari dan pelabuhan tempat berhenti.

Jika dikaji dalam-dalam anda akan sedar dalam pandangan kerohanian bahawa Allah itu adalah tempat permulaan perjalanan kita. Dialah tempat perjalanan itu sendiri, dan Allah itu jugalah destinasi akhir perjalanan hidup ini.

Tempat bertolak, perjalanan dan destinasi yang dimaksudkan disini bukanlah dari segi pandangan fizikal yang tertakluk kepada ruang dan waktu. Tempat perjalanan dan destinasi yang dimaksudkan di sini iailah dari segi pandangan rohaniah, perasaan dan khayali(thought) kita.

AKU atau ROH kita adalah tanda-tanda atau ayat-ayat Allah. ROH itu juga bayanganNya dan penzahiranNya. Dari segi pandangan kerohanian, Allah itulah Yang Awal, Yang Akhir, Yang Batin dan Yang Zahir.

Penjelasan yang ketiga

AKU yang paling dalam itu bersifat kerohanian. Jika AKU itu dibersihkan pandangannya melalui zikrullah dan latihan kerohanian orang-orang Sufi, maka AKU itu akan mencapai satu tahap pandangan dimana ia rasa wujud ini adalah Esa juga. Menurut pandangan ini, wujud itu ada bertingkat-tingkat, bertahap-tahap, dan pelbagai aspek, namun ia tetap satu. Segala yang ada kelihatan, baik yang zahir mahupun yang batin, semuanya satu wujud sahaja, pada hakikatnya. Inilah pandangan AKU yang paling dalam.

Penjelasan yang keempat

Sekali lagi diulangi bahawa AKU anda itu adalah ROH anda dan itulah juga diri anda sebenarnya.

AKU itu juga adalah ayatollah (tanda-tanda Allah) kerana seluruh alam raya, yang ghaib dan yang nyata, adalah tanda-tanda wujudnya Allah SWT.

AKU itu juga digelar ROHULLAH (ROH ALLAH) kerana ROH itu adalah hembusan dari ROH ALLAH atau limpahan dari ROH ALLAH.

AKU itu juga digelar Nurullah ( cahaya ALLAH) kerana setiap roh itu adalah cahaya. Digelar cahaya kerana setiap yang menampakkan sesuatu digelar cahaya . Nabi-Nabi itu cahaya Allah kerana melalui Nabi-Nabi itu kita dapat mengenal Allah melalui ajaran dan didikan mereka. ROH itu cahaya kerana melalui ROH itu kita kenal dan ‘nampak’ Allah.

AKU itu juga digelar Ma’lum dalam ilmuNya. Ma’lum ertinya ‘yang diketahui’. Allah itu ‘alim ( yang mengetahui). Setiap yang mengetahui tentu berpengetahuan (berilmu). Allah itu berilmu, sebab itulah ia ‘alim. Setiap yang ‘alim tentu ada ilmu dan ada perkara yang diketahuinya. Perkara yang diketahui itu digelar Ma’lum (yang diketahui). Allah itu ada ilmu dan dalam ilmuNya ada Ma’lum. ROH kita ini termasuk dalam ilmu Allah. Maka ROH kita itu Ma’lum Allah. Maka itulah dikatakan ROH itu Ma’lum dalam ilmu Allah.

Penjelasan yang kelima

AKU atau ROH itulah yang dapat mengenal Allah SWT bukan badan kasar ini yang mengenalNya. Melalui ROH itu kita mengenal Allah. Wadah atau bekas tempat Allah mentajallikan (menzahirkan) dirinya kepada kita ialah ROH kita. ROH itu digelar juga hati. Bukan hati fizikal itu tetapi hati yang bersifat kerohanian. ROH itu memiliki kesadaran (consciousness). Kesedaran tentang wuudnya Allah dan sifat-sifatNya yang terzahir dalam alam semesta raya ini. Yang melihat penzahiran atau tajalli itu ialah ROH kita.

Penjelasan yang keenam

AKU ini memang hampir dengan Allah. AKU dan Allah tidak bercerai-berai dari dulu, sekarang dan selamanya. Ibarat ombak tidak bercerai dengan laut. Dari sudut manapun Wujud Semesta Raya itu tetap mengelilingi AKU. Ia meliputi AKU dari kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, luar, dalam bahkan dari mana sahaja. ” Hampir” dan “Mengelilingi” itu bukanlah dari segi ruang dan waktu yang boleh diukur dengan panjang, lebar, dalam, atau dari segi masa dan waktu. Hampir dan mengelilingi itu adalah dari segi pandangan rohaniah atau kerohanian. Hanya orang yang berada dalam pengalaman rohaniah sahaja yang faham akan maksudnya.

Wujud semesta itu “meliputi”, “merangkumi”, “berpadu”, dan “bersatu” dengan AKU. AKU terserap dalam Wujud Semesta ini.

Penjelasan yang ketujuh

Dari segi aku atau ROH atau diri, wujud AKU “bersatu” dan “berpadu” dengan Wujud Yang Esa dan Semesta itu. Kelihatan pada AKU bahawa Allah itu batin dan AKU itu zahirnya. Allah itu hakikat dan AKU itu bayanganNya. Dia asal dan AKU terbitanNya. Dia elektrik dan AKU lampu. Dia dalang dan AKU boneka. Gerak AKU digerakkan olehNya.
Ini adalah pandangan kerohanian yang paling dalam.

Penjelasan yang kelapan

Memang AKU itu ada(wujud). Wujudnya dengan limpahan Wujud Yang Maha Agung (iaitu Allah). Hidup AKU limpahan hidupNya. AKU berdaya limpahan dayaNya. Berkuasanya dan berupayanya AKU adalah limpahan kuasa dan upayaNya. Aku berkehendak dan Diapun berkehendak. Kehendak AKU tertakluk kepada kehendakNya.

“Limpahan” disini bererti kurniaan atau terbitan atau penzahiran atau keluaran ataupun kesan.

Yang Maha Wujud itu Allah. AKU dan alam semesta raya adalah limpahan nama-nama dan sifat-sifat Yang Maha Wujud itu. Setiap nama dan sifat Allah terzahir pada AKU dan alam semesta raya ini.

Itulah pandangan AKU yang bersifat kerohanian.

Penjelasan yang kesembilan

AKU ini ada sifatnya iaitu hayat atau hidup, ilmu atau pengetahuan, pendengaran, penglihatan, kudrat atau kuasa, iradat atau berkehendak, dan berkata-kata. Semua sifat-sifat ini adalah limpahan dari sifat-sifat Allah belaka.

AKU yang hakiki itu tiada bercerai dan tiada terpisah dengan sifat-sifat Allah dan Allah itu sendiri. Wujud AKU itu sebenarnya diserapi oleh Wujud Semesta Raya itu. Iilah pandangan AKU yang bersifat rohaniah.

Penjelasan yang kesepuluh

AKU yang bersifat rohaniah semata-mata itu terasa cukup baginya Allah sahaja. Allah itulah segala-galanya bagi AKU. Kepada Allah itulah AKU itu mengadu dan berharap. Pandangannya tertumpu pada Allah. Tenggelamlah AKU itu dalam lautan Ketuhanan Allah Yang Maha Luas dan Dalam.

Dalam keadaan perasaan menyerap dalam Lautan Ketuhanan Yang Maha Luas dan Dalam itu, AKU tidak berasa takut, tidak berasa dengki, tidak berasa kecil hati sesama makhluk.

Pada pandangan AKU itu, makhluk itu hakikatnya tiada apa-apa. Wujud makhluk bukan hakiki, hanya bayangan sahaja iaitu bayangan wujudnya Allah. Hanya Allah jua yang wujud. Demikian pandangan AKU.

Penjelasan yang ke-11

Sungguhpun AKU itu berpandangan seperti yang tersebut dalam enjelasan-penjelasan yang terdahulu itu, namun AKU tidak akan menjadi DIA (iaitu Allah). AKU tetap AKU, DIA tetap DIA. Tetapi AKU dan DIa “bersatu” dan “berpadu” seolah-olah menjadi SATU. Ibarat bersatunya ombak dengan lautan, bersaatunya air dengan ais.

Pandangan ini bukan pandangan dari segi fizikal, akal dan berangan-angan, tetapi adalah pandangan ROH iaitu ROH yang dibersihkan dengan Zikrullah dan latihan jiwa dalam jangka waktu yang lama, dengan bimbingan guru sufi yang pakar dalam bidang Kerohanian dan Ketuhanan.

Penjelasan yang ke-12

Setelah mencapai tahap pandangan ROH yang tinggi itu, maka kemana sahaja ROH itu menghadap di sana terzahir wajah Allah seolah-olah Ia berada dimana-mana jua.

Berkatalah mereka yang mengalami pandangan demikian:

Maha hampir tidak terkira

Bersatu bersama sehati sejiwa

Maha jauh namun hampir jua

Gerakku gerak Dia

Diamku diam Dia

Tindak-tandukku tindak-tanduk Dia

Berkata mereka lagi:

Hidupku pancaran hidupNya

Diriku bayangan diriNya

Sifatku gambaran sifatNya

Semua kata-kata mereka itu hanya ibarat, perumpamaan untuk menjelaskan perasaan dan pandangan ROH mereka. Antara lain kata mereka:

Kalau Dia matahari akulah cahayaNya

Kalau Dia lautan akulah ombakNya

Kalau Dia masin akulah garamNya

Kalau dia manis akulah gulaNya

Aku seorang berdua denganNya

Tapi aku berpadu denganNya

Maha dekat disamping maha jauhNya

Oh! Alangkah hebat wujudNya

Wujudku tenggelam dalam wujudNya

Fana dan Baqa dalam adaNya.

Demikian pandangan orang-orang Kesufian yang telah mencapai peringkat serasa seolah-olah berserta dengan Wujud Yang Maha Esa itu. Mereka mencapai tahap demikian kerana mereka menumpukan seluruh pandangannya terhadap Yang Maha Wujud itu dan penuh cinta denganNya.

Orang yang tidak pernah menjalani latihan rohaniah dan tidak tahu hal-hal kerohanian yang mendalam dan tidak pernah menempuh jalan kerohanian, mereka jangan cuba-cuba mentafsirkan sendiri pendapat mereka itu takut nanti tersesat pula.

Penjelasan yang ke-13

AKU datang dari Allah. AKU adalah ma’lum(yang diketahui) dalam ilmu(pengetahuan) Allah. Kemudian AKU berada di alam ROH. Bila sampai masanya hendak lahir ke dunia ia dihembuskan ke bakal bayi dalam rahim ibu. Cukup masanya dalam rahim ibu itu, ia pun lahir ke dunia bersama adan fizikal yang berbentuk bayi.

AKU akan berada di dalam alam dunia sampai ajalnya sampai. Kemudian ia masuk pula ke alam Barzakh. Setelah berada sekian lama, maka ia akan dipertimbangkan di Hari Pengadilan. AKU akan masuk syurga atau neraka. Mudah-mudahan janganlah masuk neraka hendaknya. Maka AKU kembali ke hadrat Allah SWT. Dari Allah AKU datang kepada Allah AKU kembali. Di sana kekallah hidup bersama dengan Yang Maha Hidup (iaitu Allah) selama-lamanya. Itulah perjalanan AKU. Mengembara dari satu alam ke satu alam.

Penjelasan yang ke-14

AKU itu sebenarnya bebas merdeka. Ia hanya bergantung kepada Yang Maha AKU(iaitu Allah). Ia tidak memiliki apa-apa. Ia hanya menerima limpahan wujud dari Yang Maha Wujud.

AKU tidak patut dipuji kerana ia “kosong”. Yang Maha Wujud Hakiki hanya Allah. AKU tidak memuji Ghairullah (selain Allah) kerana Ghairullah itupun kosong juga. Yang patut dipuja dan dipuji hanya yang Wujud Hakiki itu sahaja.

AKU hanya satu sinaran dari Matahari Ketuhanan. AKU hanya satu ombak dari lautan Ar-Rahman(iaitu Allah). AKU hanya satu ayat dalam karangan Al-Haq(yang benar) iaitu Allah. AKU hanya sebutir pasir dalam padang pasir Wujud Yang Maha Meliputi dan Maha Luas. AKU hanya satu bayangan dari bayangan Dia Yang Maha Ada. Itulah AKU yang tidak terpisah dengan Tuhanku.

Penjelasan yang ke-15

AKU miskin papa, lemah, tidak berdaya dan tidak punya apa-apa. Yang Kaya Raya, Yang Gagah Perkasa, Yang Kuat dan Berdaya dan memiliki segala-galanya iailah Yang Maha Kaya dan Maha Kuat itu juga. Itulah Allah SWT.

Hidup AKU kembali ke hidupNya. Gerak AKU kembali kepada gerakNya. Diam AKU kembali ke diamNya. Sifat AKU kembali ke sifatNya. Nama AKU kembali ke namaNya. Amalan AKU kembali ke amalanNya. Wujud AKU kembali ke wujudNya.

Memang benar, AKU itu akan kembali kepadaNya, laksana cahaya kembali ke matahari, seperti ombak kembali ke laut. Tempat kembali itulah tempat AKU sebenar.

Penjelasan yang ke-16

Sebagaimana tersebut dahulu, AKU itu adalah ROH. Itulah diri. ROH ini tidak tertakluk kepada ruang dan waktu. Ia bukan tua dan bukan muda. Tua dan muda itu hanya bagi jasmani dan keadaan dunia ini sahaja. Semua ROH adalah sebaya sahaja. Nabi Adam AS sebaya dengan Nabi Muhammad SAW. Kita sebaya dengan moyang kita. Begitulah sebagainya. Tiada tua dan muda bagi ROH. ROH tercita serentak sekaligus sahaja.

Kemudian ROH itu dilahirkan ke dunia melalui rahim ibu dengan badan kita sebagai sangkar atau sarungnya. Ia dilahirkan ke dunia menurut masa yang telah ditentukan. Siapa yang ditakdirkan lahir dahulu dialah yang tua dan siapa yang lahir kemudian dialah yang muda.

Dari segi rohaniah atau kebadanan ada tua dan ada yang muda, tetapi dari segi ROH sebaya sahaja.

AKU juga tidak tertakluk kepada tempat. AKU bukan Barat dan bukan juga Timur. Bukan juga dari Utara dan bukan juga dari Selatan. AKU tidak tertakluk kepada arah dan tempat.

AKU juga bukan tertakluk kepada bangsa. AKU atau ROH bukan berbangsa itu dan bukan berbangsa ini. Bangsa-bangsa itu hanya wujud dalam dunia nyata ini. Di alam AKU tidak ada bangsa-bangsa.

AKU adalah ma’lum dalam ilmu Allah, wujud dalam wujud-NYA. AKU adalah penzahiran sifatNya. Demikian AKU tenggelam dalam Yang Maha Aku (iaitu Allah SWT).

Penjelasan yang ke-17

AKU tidak terkotorkan oleh kencing dan tahi. Tidak ada najis fizikal yang dapat mengotorkannya. Ibarat cahaya matahari, cahaya itu menyinari najis dan benda-benda kotor, namun cahaya itu tidak akan kotor. Ia menyinari tempat wangi dan tempat busuk, tetapi cahaya tidak akan wangi dan busuk, kotor atau bersih.

Najis pada AKU itu ialah syirik, menyekutukan Allah, mengatakan Allah lebih dari satu. Itulah najis bagi AKU. AKU yang bertauhid adalah ROh yang suci. ROH itu pada hakikatnya sentiasa percaya dengan adanya Allah dan mengesakanNya. Hanya setelah sampai kealam dunia barulah ROH itu tercemar oleh pengaruh keduniaan, pengaruh iblis dan syaitan, pengaruh kebendaan, pengaruh nafsu serakah dan sebagainya.

Kita perlu membersihkan jiwa atau AKU kita kembali sebagaimana aslinya dengan zikrullah (mengingat Allah) dengan lisan, hati dan perbuatan. Zikrullah itu ibarat air mutlak yang membasuh dan menyucikan najis syirik dari AKU itu. Bersihkanlah AKU itu hingga fana’ (terasa diri kosong, tiada apa-apa) dan kemudian mencapai setingkat lagi ke peringkat ‘baqa’ (terasa diri sentiasa bersama Allah). Terasa Allah ada dimana sahaja kita berada.

AKU yang bersih atau diri yang suci adalah diri yang mengesakan Allah hingga tidak terasa adanya diri. Yang ada hanya DIRI YANG BERDIRI SENDIRINYA iaitu Allah SWT.

Penjelasan yang ke-18

AKU yang hakiki itu tidak tertakluk kepada warna kulit dan bangsa. AKU itu bukan putih, hitam manis, kuning dan sebagainya. Sebagaimana adanya warna pada badan. AKU tidak ada warna dan tidak berbangsa-bangsa seperti bangsa Cina, India, Melayu, Arab dan sebagainya.

Badan kita berasal dari unsur-unsur tanah, air, api, dan udara tetapi ROH kita bukan dari unsur-unsur dunia nyata ini. AKU ghaib dari pandangan mata kasar namun ia tetap wujud.

AKU berasal dari tempat yang paling mulia. AKU berasal dari Yang Maha AKU (iaitu Allah). AKU berasal dari ilmu Allah masuk ke alam jasad ini dan kemudian kembali kepadaNya. Jadilah ROH itu sebagai Nur Allah sahaja. Ia pun kembali ke tempat asalnya iaitu ke hadrat Allah SWT.

Penjelasan yang ke-19

AKU ini pada hakikatnya adalah boneka yang dilakonkan oleh Dalang (iaitu Allah). AKU ini dari satu ibarat lagi iailah keris yang dihunus oleh pendekar. AKU tidak berdaya upaya, gerak dan diam AKU adalah digerakkan dan didiamkan oleh Allah. Adanya AKU adalah limpahan dari adanya Allah.

Allah itu hakiki. AKU itu majazi atau relative sahaja. Kalau difaham dan diselidiki secara mendalam, akan terasa bahawa yang ghaib dan yang zahir dan yang awal dan yang akhir adalah Allah sahaja.

Pendeknya pada pandangan orang yang sangat hampir dengan Allah, alam dan dirinya lenyap sama sekali dan tinggallah Allah semata-mata. Ini dipandang oleh ROH yang bersih dan suci dan mentauhidkan diri kepada Allah semata-mata.

Penjelasan yang ke-20

AKU yang hakiki itu adalah nurullah (cahaya Allah) kerana dengan ROH, Allah kelihatan. Sesuatu yang menampakkan sesuatu yang lain adalah cahaya. Tanpa cahaya gelap gelitalah segala-galanya.

AKU juga ayatollah (tanda-tanda Allah) kerana ROH itu tanda-tandanya adanya Allah.

AKU juga digelar Rohullah kerana ROH itu adalah hembusan dari Roh Allah. Itulah AKU yang hakiki.

AKU dan alam semesta adalah penzahiran atau tajlli Allah. AKU ini adalah alam ke kecil kerana semua perkara yang ada dalam alam besar ini ada salinannya atau penzahirannya dalam alam kecil.

Alam semesta ini juga digelar Insan Kabir(manusia besar) kerana semua yang ada dalam alam kecil ini ada kenyataannya dalam alam besar.

Insan Saghir(manusia kecil) ini adalah diri(ROH) manusia itu dan Insan Kabir itu adalah alam semesta raya yang ghaib dan yang nyata. Alam kecil adalah Insan Saghir iaitu Manusia dan Alam Besar adalah Insan Besar iaitu Alam Semesta Raya.

Demikian pendapat Falsafah Kesufian (Philosophy of Sufism).

Penjelasan yang ke-21

Dalam alam dunia ini kita katakana si anu itu orang Bandar dan si anu itu orang kampong ataupun si anu itu berada di pejabat atau berada di rumah. Semua itu menunjukkan tempat dalam alam nyata ini. Tetapi bagi ROH itu semua tidak ada. Ia bebas dari tempat atau arah atau masa atau waktu.

ROH itu hidup. Ia tidak tertakluk kepada alam nyata atau alam kebendaan. ROH itu hidup dengan limpahan Yang Maha Hidup. Demikianlah AKU.

Penjelasan yang ke-22

AKU memang berserta dengan Allah, sejak dari dahulu hingga akan datang atau sejak awal hingga akhir. Tidak pernah bercerai dan berpisah dengan Yang Maha Aku(iaitu Allah). Sejak dari dalam ilmu Allah hingga sampai ke alam akhirat yang tidak ada hujungnya, AKU tetap bersama Allah.

AKU tidak keluar dan tidak masuk dalam lengkongan Allah. AKU itu memang berada dalam lengkongan Allah sahaja. Kalau Allah itu diibaratkan sebagai lautan, maka AKU itu ikannya. Ikan itu sentiasa dalam lautan dan tidak akan hidup tanpa air lautan itu.

‘Masuk’ dan ‘Keluar’, ‘berpisah’ dan ‘bersatu’, tidak termasuk dalam kamus AKU. AKU bukan seperti badan kasar yang tertakluk kepada ruang dan zaman.

AKU menyerahkan dirinya dan nasibnya kepada Yang Maha AKU. Cukuplah Dia mengawal dan memelihara AKU. AKU tidak perlu pada yang lain lagi. Tidak perlu pertolongan dari ghairullah(selain Allah), bahkan tidak ada ghairullah pada pandangannya. Cukup Allah bagi AKU.

Penjelasan yang ke-23

AKU bodoh. Dialah yang mencerdikkan AKU. AKU lemah Dialah yang menguatkan AKU. AKU tidak tahu, Dialah yang memberiku tahu. AKU papa kedanan, Dialah yang memperkayakan AKU.

AKU bertanya, memohon, berharap kepadaNya sahaja. Seolah-olah AKU dan DIA berpadu dan bersatu dimana dan bila sahaja. Dan DIA ada dalam kesadaran (consciousness) AKU.

Renunglah ke dalam AKU. Dia berada dalam kesadaran AKU. Maha Halus dan Maha Seni. AKU terdengar bisikanNya. Dalam waktu sunyi sepi, paling baik mendengar bisikan hati nurani. Tanpa huruf, tanpa suara, tetapi AKU faham segala-galanya.

AKU kenal Dia dalam kesadaran batinku kerana AKU berhubung dengan Dia tanpa menyekutukanNya. Inilah satu hasil zikrullah.

Penjelasan yang ke-24

AKU wujud dalam lautan Yang Maha Wujud. AKU sentiasa berada dalam lautan itu. Dalam lautan itulah AKU bermastautin. Itulah lautan wujud.

Penjelasan yang ke-25

AKU memang ada kesadaran, limpahan Yang Maha Sedar(iaitu Allah SWT). Kesadaran AKU meliputi alam nyata dan alam ghaib, alam dunia dan alam akhirat. AKU sedar semua itu. Semua perkara itu ada ilmuku. Allah ada dalam kesadaran AKU. Begitu juga makhluk ada dalam kesadaran AKU. Segala yang ada dalam kesadaran AKU itulah ilmu AKU. Syurga, neraka, malaikat dan iblis ada dalam kesadaran AKU. Semua yang ada dalam ilmu atau kesadaran AKU itu adalah penzahiran Allah dalam kesadaran dan ilmu AKU.

Penjelasan yang ke-26

AKU sentiasa cinta kepada DIA (Allah). Tidak mahu berpisah dan berjauhan dengan DIA. AKU sentiasa ingatkan DIA. Terasa azab jika tidak mengingatiNya. Puja dan puji hanya untuk DIA belaka. Perasaan cinta ini tidak akan ada pada AKU jika tidak dengan anugerahNya juga. Alangkah kerdilnya AKU berada dalam majlis DIA.

Penjelasan yang ke-27

Dari pandangan ROH atau AKU yang hakiki, AKU tidak memiliki apa-apa tetapi ia dimiliki oleh Yang Maha Kaya (iaitu Allah).

AKU diperbadankan untuk menjalani hidup di dunia fana ini. AKU juga diberi nafsu. Kalau AKU ditakluki oleh badan dan nafsu, maka binasalah AKU itu, tetapi jika AKU yang menkluki badan dan nafsu, maka selamatlah AKU itu.

AKU membawa kita menuju Allah dan menyedari hakikat dirinya dan Tuhannya. Nafsu serakah membawa kita jauh dari Allah dan lupa akan hakikat diri kita. Lantaran itu hanyutlah ia dalam larutan kelupaan dan kesesatan dan akhirnya ia akan menyesal setelah ia meninggalkan badannya. Setelah ROH berpisah dari badan, maka sedarlah AKU itu kembali akan keadaan dirinya yang sebenar.

Penjelasan yang ke-28

Badan kita ini amat kerdil, ibarat sebutir pasir di padang sahara, setitik air di lautan luas, sebiji bintang di cekrawala, melukut di tepi gantang, masuk tidak bertambah dan keluar tidak mengurang. Betapa kecil dan kerdilnya badan kita. Itulah wajah zahir AKU.

Tetapi kalau kita renung ke wajah batin kita, dia paling mulia, paling tinggi martabatnya, mengatasi segala makhluk dan malaikat. AKU itu suci dan wangi, sangat hampir dengan Ilahi. Dialah cahaya Allah, Dialah ayat-ayat Allah, Dialah ROH Allah, Dialah bayangan dan penzahiran Allah.

AKU yang hakiki itu sangat mulia, tiada tertanding oleh sekalian makhluk. Dia bertasbih setiap ketika, memandang Allah dengan kasihnya, rindu dendam tiada terkira. Itulah AKU yang sebenarnya.

Penjelasan yang ke-29

Berbagai-bagai cara orang hendak mengenal dirinya atau AKUnya. Ada yang melalui meditasi, pertapaan, mengosongkan fikiran, latihan jiwa yang menyiksakan badan dan sebagainya. Tetapi bagi oaring-orang Sufi ialah dengan Zikrullah yang diajar oleh guru-guru Sufi yang pakar. Dengan berzikir dan melalui bimbingan Syeikh Mursyid sampailah seseorang itu pada tahap mengenal dirinya atau AKUnya.

Orang-orang Sufi ada menjelaskan bahawa “Barangsiapa yang mengenal dirinya, maka akan kenallah ia akan Tuhannya”. Ini bukan bermakna DIA jadi Tuhan. Apabila seseorang itu kenal gambar, maka kenallah ia akan orang yang digambarkan. Apabila seseorang kenal akan baying dalam cermin, maka kenallah ia orang yang punya baying. Fahamkanlah!

Penjelasan yang ke-30

Orang yang memasuki jalan kesufian (Tareqat Sufiyah) adalah sebenarnya memasuki pengembaraan iaitu pengembaraan AKUnya menuju Allah SWT. Pengembaraan ini bukan dari tempat ke tempat atau dari masa ke masa, tetapi pengembaraan ini adalah pengembaraan dalam kesadaran AKU, beredar dalam pengalaman kerohanian atau kejiwaan. Hanya jiwa yang merasainya, tidak kelihatan oleh mata kasar.

Tetapi setelah sampai ke destinasi (tempat dituju) iaitu kesadaran bahawa AKU ini fana dalam Allah dan Baqa(kekal) denganNya, barulah AKU itu sedar bahawa pengembaraan itu hanya dari tidak sedar kepada sedar. Sedar betapa AKU memang berada di destinasi sejak awal hingga akhir. Apakah destinasi itu? Itulah kesadaran dan pengenalan tentang Allah atau dalam istilah kesufian digelar MA’RIFAT.

Pada hakikatnya AKU itu memang berada ‘dalam’ Allah dan ‘kekal’ dengan Allah sejak awal lagi, dulu, sekarang, dan akan dating. AKU memang bersama dan ‘berpadu’ dengan Tuhannya. AKU itu memang diliputi oleh lautan Wujud Ketuhanan.

Penjelasan yang ke-31

Dalam peringkat AKU yang hakiki, ia tidak peduli orang yag mengeji kerana keji itu tidak akan merendahkan martabatnya. Ia juga tidak peduli orang yang memuji kerana pujian itu tidak akan meninggikan martabatnya. AKU tidak sakit hati dengan kejian dan tidak bangga dengan pujian. Semua itu tidak apa-apa bagi AKU. Keji dan puji tidak menjejaskan martabatnya sedikit jua.

‘Yang apa-apa’ bagi AKU hanya Allah kerana Dialah tempat AKU kembali, tempat AKU mengadu, tempat menyerahkan diri, tempat perlindungan, tempat pembelaan dari apa jua angkara, dari jin dan manusia, dari dunia dan apa saja. Cukuplah Allah bagi AKU.

Penjelasan yang ke-32

Dalam kesadaran AKU, semua makhluk ini dan diri AKU juga adalah semata-mata ayatollah(tanda-tanda Allah). Tanda-tanda adanya Allah, tanda-tanda kesempurnaanNya, keagunganNya dan keindahanNya.
Apabila dilihat tanda, tergambarlah yang tanda. Apabila dilihat gambar, terbayanglah yang digambar. Apabila dilihat daun yang bergoyang, nampaklah angina yang bertiup. Apabila nampak baying, nampaklah yang empunya baying. AKU dan alam semesta raya ini adalah ayat-ayat Allah belaka.

Penjelasan yang ke-33

AKU yang hakiki percaya dan menyerah diri kepada Yang Maha AKU(iaitu Allah) sahaja tanpa sangsi dan ragu-ragu. AKU memfanakan dirinya dalam Yang Maha AKU. Terasa oleh AKU betapa kasihnya Yang Maha AKU kepadanya. Tidak terhingga kasih sayangnya kepada AKU, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Yang Maha AKU cinta dan kasih sayang kepada AKU. Percayalah!

Penjelasan yang ke-34

Adakalanya AKU itu sangsi dan ragu atau perasaan tidak menentu terhadap kasih sayang Yang Maha Penyayang. Mungkin syaitan membisik kedalam kalbu supaya ragu-ragu dan tidak percaya dengan kasih sayang Yang Maha Pengasih.

Oleh yang demikian, AKU sentiasa memohon perlindungan Allah dari bisikan syaitan. Setiap saat AKU berjuang melawan bisikan syaitan itu dan mengharapkan bantuan dari Yang Maha Gagah(iaitu Allah).

Penjelasan yang ke-35

AKU sentiasa menyerahkan diri kepada Allah SWT. Penyerahannya bulat dan padu. Ia menyerahkan dirinya kepada Allah ibarat bayi menyerahkan dirinya kepada ibunya, ibarat mayat menyerahkan dirinya kepada pemandi mayat, ibarat ombak memfanakan atau melenyapkan dirinya kedalam lautan. Bahkan lebih dari itu lagi. Tidak dapat digambarkan lagi.

Penjelasan ang ke-36

AKU sebenarnya berasal dari tempat yang tinggi dan mulia iaitu dihadrat Allah SWT. Kemudian dating sebentar ke planet bumi dan diperbadankan dengan badan jasmani untuk tempoh yang ditentukan seolah-olah merantau sebentar di planet bumi ini.

Apabila sudah cukup tempoh berada diperantauan, AKU pun kembali pulang menuju ke tempat asal. Ibarat perantau kembali ke kampong halaman. Tidaklah terkira hati berasa nyaman.

Tetapi jika diperdalam renung dan kaji, AKU tetap berada di tempat sendiri. Bukan dari mana dank e mana pergi. Bila dan dimana juga pun AKU di tempat sendiri juga.

AKU dating dari Ilahi, tidak bercerai walaupun seinci dan sesaat. AKU tetap bersama setiap masa dengan Allah SWT. Dulu AKU bersama denganNya, sekarang pun bersama denganNya, akan dating pun bersama denganNya. Sentiasa AKU bersama dengan Allah SWT.

AKU itu tetap. AKU juga, bersama Allah sentiasa. Hanya alam-alam yang ditempuh saja berbeza , dari satu alam KE SATU ALAM YANG LAIN. AKU SENTIASA KEKAL DENGAN Allah, walaupun di alam manapun berada.

Penjelasan yang ke-37

AKU tidak kagum dengan kemajuan manusia. Tidak kagum dengan kemajuan sains dan teknologi, kemajuan peniagaan dan perindustrian. Bahkan AKU tidak hairan dengan segala urusan keduniaan.

Yang dihairankan oleh AKU iailah Allah Yang Maha Bijaksana yang melimpahkan segala ilham kemajuan itu. Sebenarnya Dialah yang maju dan Dialah yang bijaksana. Dia yang memiliki segala ilham. Sumber ilham kemajuan itu dari Yang Memiliki Ilham itu sendiri iaitu Allah SWT.

Penjelasan yang ke-38

AKU itu diri. Diri manusia itu banyak tetapi berasal dari Diri Yang Satu. Diri itu ROH. ROH itu banyak tetapi berasal dari Satu ROH iaitu Al Roh.

Al Roh itu digelar oleh orang-orang Sufi sebagai Haqiqatul Muhammadiyah atau juga digelar Insan Kamil atau Insan Kabir. Al ROh itu juga digelar Al Roh Ul Kulliyah (roh semesta). Dari ROH Semesta inilah dizahirkan ROH-ROH yang pelbagai dan banyak itu. Allah zahirkan AL Roh dan dari Al Roh dizahirkan sekelian ROH. ROH individu atau ROH perseorangan itu pancaran dari Al Roh dan Al Roh pula terbit dari Allah SWT.

Demikian pandangan falsafah kerohanian sebahagian orang Sufi.

Penjelasan yang ke-39

AKU tidak megah dengan harta benda, wang ringgit, pangkat darjat, anak pinak, sanak saudara yang banyak dan segala ghairullah (selain Allah).

AKU tidak iri hati dengan orang kaya. Ia tidak dengki dengan orang-orang berpangkat tinggi. Pada pandangan AKU segala harta benda, wang ringgit, pangkat, saudara mara, anak pinak dan sebagainya itu adalah milik Allah yang dianugerahkanNya kepada sesiapa saja yang dikehendakiNya. Dia yang menentukan siapa yang patut diberi harta banyak dan siapa yang patut diberiNya harta yang sedikit. Semua itu Allah yang menentukan. KetentuanNya tidak dapat disanggah dan dipertikaikan. Kenapa AKU mesti dengki dan iri hati dengan ketentuanNya. Dia yang AKU puji dan puja tentulah AKU redha dengan ketentuanNya.

Penjelasan yang ke-40

AKU tidak merasa hina kalau miskin papa atau buruk paras badan, atau tidak berpangkat atau tidak banyak kawan atau tiada intan berlian. Semua itu berkaitan dengan keduniaan dan kebendaan, tidak bersangkut paut dengan AKU yang bersifat kerohanian.

AKU hina jika kufur dengan Allah. AKU hina jika jauh dengan Dia, jika tidak beriman dan tidak bertakwa, itulah kehinaan pada AKU yang sebenar.

Penjelasan yang ke- 41

Matlamat AKU ialah ALLAH. Yang diharapnya ialah keredhaan Allah. Yang dimintanya ialah keampunan Allah. Pada pandangan AKU kehidupan akhirat itulah yang utama. Kembali ke hadrat Allah itulah yang diidamnya.

AKU tidak takut mati (berpisah nyawa dari badan) kerana ‘mati’ sebenarnya berpindah alam, dari alam dunia kea lam barzakh. AKU tetap AKU juga. Walaupun badan hancur tetapi AKU tidak hancur. AKU akan kembali sedar kerana hijab-hijab (tirai-tirai) kebadanan telah hilang.

Penjelasan yang ke- 42

Walaupun dari segi kehidupan dunia ini seseorang itu papa, tetapi kalau jiwanya kenal diri dan Tuhannya, ia tetap kaya. Kaya pada perasaannya. Walaupun susah kehidupan dunianya, AKUnya tetap berasa senang. Walaupun badannya lemah, AKUnya tetap berasa kuat. Walaupun ia kesunyian tanpa rakan, namun ia tetap berasa ramai.

AKU yang telah ‘menyerap’ dalam Yang Maha AKU, atau jiwa yang ‘menyerap’ dala Jiwa Semesta atau perasaan yang ‘menyerap’ dalam Perasaan Sejagat Raya, atau diri yang ‘menyerap’ dalam Diri Semesta Raya, tidak akan merasa lemah, tidak akan merasa susah, tidak akan merasa teruk, dan tidak akan merasa duka, dan tidak akan merasa sunyi.

Penjelasan yang ke- 43

AKU tidak megah dan tidak bangga. Orang yang telah kenal AKUnya tidak memiliki sifat-sifat yang tercela seperti takabbur, bongkak, sombong, kikir, dengki, khianat, takut kepada ghairullah, mengumpat, mengeji dan sebagainya.

Sifat-sifat tercela itu tidak perlu baginya. Segala sifat tercela itu sendirinya hilang dan diganti dengan sifat-sifat terpuji.

Apakah yang hendak dimegahkan, dikhuatirkan, ditakutkan, dan sebagainya kerana AKU itu sebenarnya tiada apa-apa. AKU itu kosong belaka. Yang ada hanya Allah pada hakikatnya. Allah memiliki segala-galanya. Dia yang patut dipuji dan dipuja.

Penjelasan yang ke- 44

AKU itu berilmu. Ilmunya adalah limpahan ilmu Allah. Ilmu itu meliputi yang diketahui. Apa yang diketahui itu adalah kandungan ilmu. Oleh itu AKU, ilmunya dan yang diketahuinya adalah sebenarnya ‘bersatu’, ‘bersama’, dan tiada bercerai.

AKU itu tahu. Apa yang AKU tahu itulah kandungan ilmu AKU. Berbagai-bagai yang diketahui oleh AKU. Semua itu kandungan ilmu AKU. Semua itu tiada bercerai dari AKU.

Penjelasan yang ke- 45

AKU yang sebenarnya itu hanya tertakluk kepada Allah sahaja. Ia tidak dikuasai oleh sesiapa. Alam ini tertakluk kepada AKU. Makhluk itulah yang tunduk kepada AKU dengan perintah Allah Yang Maha Perintah.

AKU itu khalifah Allah atau wakil Allah yang mngurus makhluk dengan isiNya. Segala yang ada dilangit dan dibumi semua untuk AKU. Kalau dunia ini lading, AKU pengurusnya dan Allah yang empunya lading itu.

Allah tidak perlu apa-apa. Hanya AKU yang memerlukan Dia. Hanya AKU yang mahukan dunia. Makhluk segala-galanya adalah untuk AKU(Insan). Semuanya kurniaan Tuhan AKU (Allah). Allah jadikan makhlukk untuk AKU. Demikian mulianya AKU.

Penjelasan yang ke- 46

AKU ini memang suci hakikatnya kerana Ia limpahan Nur Allah Yang Maha Suci. Yang mengotorkan AKU ini ialah syirik iaitu menyekutukan dengan apa dan siapa jua. Untuk membersihkan najis syirik itu dari hati ialah dengan Tauhid. Tauhid ibarat air yang menyucikan najis syirik dari hati. Jiwa yang bersih ialah jiwa yang tauhid.

Dengan Tauhid ini menjadikan jiwa seseorang itu berani, tawadhu’, sabar, kuat dan gagah kerana jiwa tauhid ini betul-betul mengEsakan Allah dan menyerah bulat-bulat kepada Allah Yang Maha Agung.

Dengan berzikir hati akan jadi tenang dan damai, akan menimbulkan semangat tauhid dalam dalam penzikir itu.

Penjelasan yang ke- 47

Perhubungan AKU dengan Allah SWT iailah ibarat pehubungan matahari dengan cahayanya, ibarat ombak dengan laut, ibarat air dengan ais. Semua ini menunjukkan betapa hampirnya perasaan AKU itu dengan Khaliknya.

Satu ibarat lagi ialah pelukis dengan lukisan, pengukir dengan ukiran, pengarang dengan karangannya, pencipta dengan ciptaan. Ini adalah ibarat untuk menunjukkan bahawa AKU dengan alam semesta raya ini adalah tanda-tanda atau manisfestasi Wujud Yang Maha Esa itu.

Penjelasan yang ke- 48

AKU tetap mengisbatkan Allah dalam segala hal dan tindak tanduknya. Maksudnya AKU tetap nampak Allah di sebalik segala yang maujud (perkara yang ada) ini dan “nampak” perbuatan dan lakuan dan arah mana memandang disana “nampak” Allah.

Oleh kerana memandang yang sedemikian itu maka AKU akan berkata, ” Tiada maujud melainkan Allah”. Ini adalah kata-kata dari orang yang sudah “tenggelam” dalam lautan Ketuhanan yang berada dalam pandangan keruhanian semata-mata. Inilah orang-orang sufi yang telah mencapai maqam Fana Fillah (lenyap dalam Allah) dan seterusnya Baqa Billah (kekal dengan Allah).

Penjelasan yang ke- 49

AKU sebenarnya hanya mengagungkan dan memuja Allah sahaja. Ia tidak mengagungkan apa-apa pun jua selain Allah. Pada pandangan AKU tidak ada yang kuat dan gagah melainkan Allah. Tidak ada yang bijaksana melainkan Allah. Tidak ada yang kaya melainkan Allah.

Semua kekayaan, kegagahan, kebijaksanaan, keindahan ghairullah adalah hanya limpahan kurnia Allah semata-mata. Oleh itu, AKU tetap dengan puji dan pujiannya terhadap Allah SWT sahaja.

Penjelasan yang ke- 50

AKU yang hakiki ini mempunyai ilmu. Ilmunya adalah limpahan dari ilmu Allah. Seluruh ala mini ada dalam ilmu AKU. Dalam ilmu AKU ada syurga, neraka, dunia, akhirat, malaikat, iblis bahkan seluruh ciptaan Allah. Semua ini ada dalam ilmu AKU kerana AKU tahu semua itu. Telah diberitahu melalui ayat-ayat Allah, yang tersurat dan tersirat, bahawa semua perkara tersebut ada dan AKU percaya dan ‘merasai’ adanya. Oleh itulah AKU ini mempunyai ilmu yang meliputi segala-galanya. Semua itu adalah limpahan kurnia Allah belaka.

Penjelasan yang ke- 51

Menurut Falsafah Kesufian, AKU itu adalah Insan Saghir yakni Manusia Kecil. Alam semesta raya yang ghaib dan yang nyata, adalah Insan kabir atau manusia besar. Insan Saghir itu adalah Alam Saghir iaitu Alam keil dan Insan Kabir itu adalah Alam besar.

Dikatakan sedemikian kerana hakikat-hakikat dalam Insan Kabir atau manusia besar itu ada dalam Insan Saghir. Idea-idea Insan Kabir itu ada terbayang dalam Insan Saghir atau Alam Kecil iaitu Manusia.

Alam Kabir itu pula mengandungi alam ruh, alam mithal dan alam jasmaniah atau alam fizikal. Alam-alam ini juga ada pada Insan Saghir atau manusia. Manusia terdiri dari unsure-unsur roh, mithal, badan sebagaimana Alam Besar ini terdiri juga dari unsur-unsur roh, mithal dan fizikal.

Roh itu nyawa atau jiwa atau ‘hidup’. Fizikal itu jisim atau badan. Mithal itu ialah antara roh dan badan yang digelar mental atau khayal atau minda( mind).

Idea Alam Kabir ada dalam Alam Saghir (manusia). Hakikat Insan kabir (iaitu Alam Besar) ada dalam Insan Saghir iaitu Manusia. Unsur-unsur alam kabir itu ada juga pada Alam kecil atau manusia itu.

Maka dengan itulah dikatakan AKU itu bayangan atau salinan Alam Kabir. AKU juga adalah bayangan atau salinan Insan Kabir. Insan Kabir dan Alam Kabir adalah jua nama bagi satu entiti atau diri.

Demikian teori Falsafah Kesufian menurut pandangan sebahagian Ahli Sufi.

Penjelasan yang ke- 52

AKU itu diri. Diri insan terbahagi kepada tiga bahagian menurut pendapat sebahagian Ahli Sufi, iaitu bahagian jasmani, bahagian mithali dan bahagian ruhani.

Unsur roh itu adalah diri yang sebenar. Itulah diri yang tidak akan ‘mati’ menurut istilah biasa. Diri ini berpindah alam sahaja dari satu alam ke satu alam yang lain. Diri inilah yang mulia dan menjadi ayat atau nur Allah. Kejadiannya mulia dan tinggi.

Unsur mithali adalah unsur antara jasmani dengan rohani. Ia adalah diri lapisan yang kedua. Ini termasuklah fikiran, minda dan tubuh halus yang bukan jasmani dan bukan pula roh yang sebenarnya. Diri inilah yang boleh mengembara dalam alam mimpi tatkala kita tidur.

Di lapisan yang ketiga iailah diri jasmani iaitu badan kasar kita yang terdiri dari empat unsur iaitu unsur air, unsur angina, unsur api dan unsur tanah. Diri ini memerlukan unsur-unsur yang empat itu untuk dapat hidup. Kehidupan hanya akan wujud setelah empat unsure itu tersedia.

Itulah tiga bahagian diri manusia. Walau bagaimanapun, unsur roh itulah yang paling penting. Roh itu hidup. Tanpa ‘hidup’ lapisan yang dua lagi tidak berfungsi. Dengan adana roh barulah diri kita boleh berfikir, berkomunikasi, makan, minum, bermain, bergerak dan sebagainya. Tanpa roh segalanya akan kaku, mati, dan tiada berguna lagi.

Penjelasan yang ke- 53

Ada juga orang yang berpendapat iri manusia itu terbahagi kepada dua unsure sahaj iaitu rohaniah dan jasmaniah. Unsure rohaniah termasuklah nyawa atau jiwa, dan juga fikiran, minda, khayalan, akal, dan seumpamanya. Semua ini berunsur rohaniah atau kejiwaan.

Yang berunsur kejasmanian atau kebadanan ini termasuklah anggota badan kasar seperti kepala, badan, kaki, tangan, telinga, mata, dan sebagainya yang terdiri dari unsur-unsur api, angina, tanah dan air.

Kedua-dua unsur kejiwaan dan kebadanan ini saling bertindak antara satu dengan yang lain, saling pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Kalau seseorang itu hatinya susah, atau duka, perasaan ini boleh mempengaruhi jasmaninya seperti tidak lalu makan dan minum dan akibatnya badan jadi kurus dan tidak sihat. Sebaliknya pula kalau badan sakit, fikiran pun runsing dan ini menyusahkan hati dan jiwa. Demikianlah adanya pengaruh mempengaruhi antara jasmani dan rohani.

Penjelasan yang ke- 54

Setiap orang hendaklah seboleh-bolehnya kenal akan dirinya yang sebenar itu iaitu yang berunsur rohaniah atau kerohanian itu supaya ia tidak mensia-siakan hidupnya di dunia fana ini. Hidup kita bukan di dunia ini sahaja. Hidup kita akan berlanjutan hingga kekal abadi di akhirat yang tiada hujungnya. Disana nilai buruk atau baik bukan disukat dari segi kekayaan harta benda, banyaknya anak pinak, bukannya kurniaan bintang atau pingat atau pangkat yang diperolehi di dunia ini. Nilai baik dan buruk seseorang di sana bergantung kepada iman dan amal soleh seseorang itu.

Dengan kenalnya kita akan diri kita yang sebenar itu, kita tidak akan putus asa, tidak takut, tidak bimbang dalam melayari bahtera hidup kita ini. Ini kerana kita tahu diri kita adalah kekasih Allah. Takkanlah orang yang mengasihi seseorang itu akan menganiayai kekasihnya. Sebenarnya Allah kasih akan diri kita lebih dari ibu mengasihi anak kesayangannya. Ia Maha Kasih Sayang terhadap hamba-hambanya.
Dengan mengenal diri kita, tidaklah kita takabur, sombong, bongkak, dengki, iri hati, khianat kerana kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Dinisbahkan dengan Allah SWT, kita tiada apa-apa, hanya ayat-ayatNya sahaja. Jika dinisbahkan dengan makhlukNya, diri kita adalah penguasa dan pengurus. Allah menjadikan alam dan makhluk untuk kita (sebagai insan) dan kita untuk Dia. Demikian kata Ahli Sufi.

Penjelasan yang ke- 55

Badan kita yang zahir ini adalah penzahiran diri kita yang batin. Diri kita yang batin itu ghaib dari pandangan mata kasar. Untuk melihat yang batin itu diperlukan bayangannya iaitu diri kita yang zahir ini. Maka itulah dikatakan badan kasar itu hanya ‘sarung’ atau ‘tunggangan’ atau ‘sangkar’ bagi badan yang ghaib itu.

Apabila nyawa berpisah dari badan, maka tinggallah badan itu dan lama kelamaan jadi reput dan hancur kecuali dengan kehendak Allah ada juga badan yang tidak reput setelah lama nyawa meninggalkannya. Tetapi pada kebiasaan atau lumrahnya badan akan hancur binasa. Itulah dikatakan dari tanah kembali semula ke tanah.

Ada juga orang melihat dalam dunia ini ‘bayangan’ atau ‘lembaga’ orang yang telah lama meninggal dunia berlakun dan beraksi sebagaimana hidupnya dalam dunia dahulu. Itu bukanlah badan orang itu sebenarnya. Badannya telah hancur binasa. ‘bayangan’ atau ‘lembaga’ itu adalah dari unsure alam mithal. Alam mithal ini adalah alam yang halus, yang penghuninya atau kandungannya tidak hancur. Ia bukan roh semata-mata dan bukan pula badan semata-mata. Ia adalah antara kedua unsur itu.

Seperti yang kita perjelaskan dahulu, diri kita terdiri dari tiga unsur iaitu unsur badan, yang akan hanur kecuali yang dikehendaki Allah untuk tidak hancur, unsur mithal yang tidak hancur tetapi tersimpan dalam ‘alam mithal’ dan unsure ketiga iailah roh dan ini selama-lamanya hidup, tidak hancur dan tidak kembali lagi ke dunia nyata ini.

‘Lembaga’ atau ‘bayangan’ orang yang telah mati yang kelihatan oleh orang dalam dunia ini dan berlaku seperti mana ia hidup I dunia dahulu, sebenarnya adalah berunsur mithaliyyah (mithal). Sesekali ia kelihatan oleh orang yang hidup dalam dunia ini persis seperti mana hidupna dahulu, bahkan boleh pula berkata-kata dengan orang yang berada dalam dunia ini. Ini telah banyak terjadi dimana sahaja dalam dunia ini, baik di Barat atau di Timur.

Setelah kita faham alam yang tiga itu, maka tidaklah kita hairan kenapa ada orang yang mendakwa melihat si anu dan si anu padahal orang itu telah meninggal dunia. Alam mithal ini ada tetapi tidak kelihatan kecuali mereka yang dibukakan hijab untuk melihat alam itu dan para penghuninya.

Demikian teori sebahagian Ahli Sufi.

Penjelasan yang ke- 56

Untuk mengenal AKU yang hakiki itu perlu berusaha dengan sabar dan perlu panduan guru yang pakar dalam bidang kerohanian dan kesufian, dan banyak berfikir dan berzikir dan memohon taufik dan hidayah dari Allah SWT. AKU kita ini ibarat sagu, perlu dipecahkan ruyung, barulah dapat sagunya. Memecah ruyung itu hendaklah dengan petunjuk orang yang telah pakar memecahkan ruyung yang tahu cara bagaimana memecahnya dan alat pemecahnya pula mestilah yang sesuai.

Satu lagi ibarat, AKU yang hakiki yang dikatakan bayangan atau ayat atau penzahiran Yang Maha AKU (iaitu Allah) itu ibarat matlamat atau destinasi yang dituju. Sebelum sampaike destinasi itu perlulah kita mengembara atau berjalan dengan kenderaan atau tanpa kenderaan menuju tempat yang di tuju itu. Supaya kita tidak tersesat, kita perlu si penunjuk jalan atau ‘guide’ agar kita sampai ke tempat yang sebenarnya. Kita perlu pula kenderaan supaya cepat sampai, kalau berjalan kaki sahaja tanpa kenderaan lambatlah sampai. Setelah sampai perlulah kita mendapat pengesahan dari si penunjuk jalan bahawa tempat yang kita tuju itu telah sampai, maklumlah tempat yang kita tuju itu belum pernah kita lihat, mungkin kita was-was atau ragu-ragu adakah itu tempatnya. Setelah sah itulah tempat yang kita tuju, maka tamatlah pengembaraan kita. Apabila kita telah berada dalam tempat yang dituju itu, maka bebaslah kita menikmati dan merasai atau mengalami keadaan di tempat tersebut.

Seperti kata orang-orang sufi, ” Barangsiapa kenal dirinya akan kenal Tuhannya”. Mengenal Allah melalui mengenal diri itu adalah jalan atau cara orang-orang sufi. Ini bukan bererti diri kita itu sama dengan Tuhan. Diri kita tetap kita. Diri kita bukan Tuhan. Allah tetap Allah tanpa sekutu dengan yang lain. Diri kita tetap diri kita juga. Tetapi dengan mengenal diri itu apatlah kita mengenal Allah.

Seperti yang kita perjelaskan dalam penjelasan-penjelasan yang terdahulu, AKU atau diri kita ini adalah ayat-ayat atau tanda-tanda atau bayangan Tuhan. Zat Tuhan itu, digelar oleh Ahli Sufi sebagai ‘Kunhi Zat’ (semata-mata Zat), tidak sampai kedalam pengetahuan atau ilham atau kasyaf kita. Pendeknya ilmu dan kasyaf kita tidak sampai kesana. Tetapi bayanganNya atau ayat-ayatNya atau penzahiranNya dapat kita kenali.

Matahari itu silau mata kita memandangnya tetapi bayangannya dalam air dapat kita pandang tanpa merosakkan mata. Angin tidak dapat dilihat tetapi kalau daun bergoyang itulah tanda adanya angina. Pedas tidak dapat dilihat, tetapi cabai atau cili dapat dilihat. Inilah perumpamaan atau ibarat. Fikirkanlah.

Kita ini ibarat bayang, daun, cabai tadi. Dengan melalui bayang dapat dikenali yang empunya bayang. Dengan melihat daun bergoyang, dapat diketahui adanya adanya angina. Dengan cabai dapatlah kita merasai pedas.

Paling penting bertanyalah kepada orang yang ahli dalam bidang kerohanian dan kesufian ini. Janganlah ditanya kepada yang bukan ahlinya, kerana tiap-tiap ilmu itu ada ahlinya. Ahli ilmu itulah yang faham dan mengerti tentang ilmu yang diketahui dan diamalnya.

Penutup

Demikianlah serba ringkas tentang perkara AKU ini menurut pandangan Falsafah Kesufian. Sekiranya ada salah dan silap haraplah perbetulkan kerana penulis bukanlah seorang yang pakar dalam bidang ini, tetapi hanya sekadar ‘penterjemah’ yang menterjemahkan idea-idea dalam ilmu penterjemah yang singkat ini dalam bidang Falsafah Kesufian atau Falsafah Tasawuf kedalam risalah ringkas ini dengan bahasa Malaysia yang mudah untuk difahami oleh orang awam.

Semoga risalah ringkas ini dapat menambahkan satu lagi perbendaharaan buku atau risalah dalam kutub khannah atau perpustakaan buku-buku atau risalah-risalah Kesufian atau Tasawuf dalam bahasa Malaysia untuk mereka yang tidak faham membaca buku-buku atau risalah-risalah Kesufian dalam bahasa lain.

Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita sekalian.

Amin, amin, Ya Rabbal’alamin.

TAMAT

Di sini kita akan membincangkan tentang ruhul amri (hati) yakni perbahasan secara diurai dan terperinci tentang perjalanan ruhul tamyiz atau ruhul amri atau qalbun (hati). Yaitu roh yang membedakan antara manusia, jin dan malaikat dengan haiwan.

Setelah dikaji dalam kitab-kitab Islam, didapati ada bermacam-macam nama atau istilah roh yang diberi oleh ulama. Bahkan dalam Al Quran kalau kita lihat ada bermacam-macam nama. Antara yang terkenal ialah roh. Adakalanya ia dipanggil dengan qalbun – hati, fuaadun – hati sanubari, latifatur-rabbaniah atau ruhul amri). Pada orang Melayu ia juga dipanggil hati, nyawa, hati nurani atau hati sanubari. Tetapi yang terkenalnya adalah roh saja.

Roh yang sedang kita perkatakan ini, kalau dia berperasaan seperti sedih, gembira, senang, terhibur, marah atau sebagainya, maka ia dipanggil dengan roh atau hati atau nyawa. Tetapi waktu ia berkehendak, berkemauan atau merangsang baik sesuatu yang berkehendak itu positif atau negatif, baik atau buruk, yang dibenarkan atau tidak, yang halal ataupun yang haram, di waktu itu ia tidak dipanggil roh, hati atau nyawa lagi. Tetapi ia dipanggil nafsu. Kalau di waktu ia berfikir, mengkaji, menilai, memerhati dan menyelidik, maka ia dipanggil akal.

Kalau begitu uraiannya, maka nafsu, roh atau akal ini hakikatnya adalah satu. Ia dipanggil akal di waktu ia berfikir, mengkaji, menilai, memerhati dan menyelidik. Walhal bila berperasaan, ia tidak dipanggil akal lagi, sebaliknya ia dipanggil roh atau hati atau nyawa. Tetapi waktu ia berkehendak, berkemahuan atau merangsang baik sesuatu yang berkehendak itu positif atau negatif, baik atau buruk, yang dibenarkan atau tidak, yang halal ataupun yang haram, di waktu itu ia dipanggil nafsu.

Kalau begitu walaupun ia mempunyai tiga nama atau tiga istilah tetapi hakikatnya adalah satu. Benda yang sama juga. Cuma peranannya saja yang tidak sama. Peranan yang tidak sama itulah yang menjadikan namanya tidak sama atau namanya berlainan.

Untuk mudah difahami begini kiasannya: manusia bila dia berbohong dinamakan pembohong. Bila dia menipu dinamakan penipu. Tetapi bila dia mencuri dinamakan pencuri. Bila dia memimpin dipanggil pemimpin. Dinamakan pembohong, penipu, pencuri dan pemimpin, hakikatnya adalah orang yang sama. Cuma namanya berbeda bila peranannya bertukar. Kenapa fisik yang sama dapat timbul istilah yang berlainan? Ini karena peranannya tidak sama. Apakah bila namanya berlainan, orangnya berlainan? Tidak! Orang yang sama juga.

Perlu diingat, bila kita membicarakan tentang roh ini, bukannya pula kita hendak mengkaji hakikat roh atau mengkaji ain ataupun mengkaji hakikat zat roh itu. karena zat atau hakikat roh itu tidak akan dapat dilihat oleh mata kepala. karena ia adalah jismullatif), yakni benda halus yang bersifat maknawiah atau abstrak. Iaitu tidak dapat dilihat oleh mata kepala tetapi terasa akan adanya. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

Maksudnya: “Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang roh. Hendaklah engkau katakan kepada mereka, ‘Roh itu adalah urusan daripada Tuhanku’…” (Al Israk: 85)

Dari ayat ini dapatlah kita faham bahawa hakikat roh itu tidak akan dapat dijangkau oleh mata kepala. Zat roh itu tidak akan dapat difikirkan oleh akal. Kita tidak tahu bagaimana rupanya. Sebab tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Tetapi terasa oleh hati akan adanya. Maka oleh yang demikian, hakikat roh itu tidak dapat difikirkan oleh akal bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, berapa tebal atau panjangnya. Ia tidak dapat dibayangkan. Hanya Allah yang tahu dan tidak ada makhluk yang tahu.

Walaupun Allah berkata hakikat roh atau zat roh tidak dapat diketahui dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan mata kepala, namun ada juga ulama-ulama yang berijtihad tentangnya. Antaranya ialah Imam Malik. Beliau pernah berkata: “Roh manusia itu sama saja bentuknya dengan jasad lahirnya.”

Kalau diambil ijtihad Imam Malik itu, artinya rupa roh kita ialah seperti rupa bentuk badan lahir kita. Ini juga memberi arti bahawa walaupun Allah berkata roh itu adalah urusan-Nya, iaitu hakikat roh itu Allah saja yang tahu dan makhluk lain tidak mengetahuinya, tetapi tidak pula ada larangan dari Allah kalau ada sesiapa yang ingin berijtihad untuk mengkajinya.

Bagi sesetengah orang, mungkin Allah beri ilmu yang mendalam tentang hal ini sehingga dia dapat menjangkaunya. Oleh itu maksud ayat Al Quran yang menyatakan ‘roh itu adalah urusan Tuhanku’, Allah bermaksud kebanyakan manusia tidak dapat mengetahuinya tetapi tidak pula menolak kalau ada orang-orang yang tertentu secara khusus yang Allah beri ilmu tentang hakikat roh ini sehingga dapat menghuraikannya.

Mengikut pendapat saya boleh jadi juga Imam Malik memperkatakan hakikat roh ini bukan berdasarkan ijtihadnya saja tetapi juga berdasarkan kasyaf. Kalau berdasarkan ijtihad tidak mungkin akal beliau dapat menjangkaunya karena roh itu jismullatif (tubuh halus). Ia adalah hati nurani yang bersifat maknawiah. Diibaratkan seperti cahaya. Bahkan cahaya, dapat juga dilihat tetapi cahaya yang ini tidak dapat dilihat atau ia jenis cahaya yang tersembunyi.

Bagaimana pula hendak diijtihadkan? Ijtihad itu dibuat pada benda-benda yang berketul atau benda yang dapat dilihat. Benda-benda yang dapat diraba dan dirasa. Tetapi roh, benda yang tidak dapat diraba, tidak dapat dirasa dan tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Jadi bagaimana hendak diijtihadkan. Begitulah pandangan saya. Wallahu ‘alam.

Oleh itu atas dasar apakah roh seseorang itu seperti rupa bentuk lahirnya sebagaimana pendapat Imam Malik itu? Saya berpendapat Allah beri dia (Imam Malik) kasyaf. Allah perlihatkan roh itu. Roh yang jismullatif itu dibentukkan, dilihatkan macam rupa diri seseorang itu. Kalau begitu apa yang dimaksudkan oleh Al Quran bahawa tidak ada orang yang mengetahui hakikat roh itu melainkan Allah saja, itu adalah untuk orang awam. Manakala bagi orang yang khusus macam Imam Malik mungkin Allah beritahu padanya sebagai karamahnya.

Pendapat Imam Malik ini agak munasabah (masuk akal), boleh diterima dan agak rasional. Contohnya kita bermimpi melihat seseorang yang kita tidak pernah jumpa atau dengan orang yang pernah kita jumpa sama ada yang masih hidup mahupun sudah mati. Apa yang kita lihat dalam mimpi itu serupa dengan bentuk lahir orang itu. Sedangkan orang yang kita lihat dalam mimpi itu rohnya bukan orangnya. Mungkin waktu itu orang tersebut berada di rumah atau telah berada di alam Barzakh.

Jadi di waktu itu dia adalah roh. Roh bertemu dengan roh. Tetapi mengapa dalam mimpi kita roh orang itu serupa dengan dirinya? Sedangkan bukan berjumpa jasadnya tetapi rohnya. Ini membuktikan roh orang itu macam jasadnya juga. Jadi benarlah apa yang diijtihadkan oleh Imam Malik itu.

Begitu juga orang yang diyakazahkan melihat secara jaga orang yang sudah meninggal dunia. Contohnya melihat Rasulullah, melihat para ulama zaman dahulu atau siapa saja yang dia kenal. Dia melihat Rasulullah betul-betul macam Rasulullah. Atau dia melihat gurunya benar-benar macam gurunya, melihat ibu dan ayahnya serupa macam ibu dan ayahnya, tidak ada cacatnya. Sedangkan mereka sudah mati. Waktu itu yang dilihat adalah rohnya. Ini juga membuktikan benarnya pendapat Imam Malik yang mana roh seseorang itu serupa dengan diri lahirnya.

Contoh lain, Rasulullah SAW sewaktu diisrak dan dimikrajkan telah ditemukan dengan roh para rasul dan para nabi. Rasulullah SAW lihat mereka seperti melihat jasad-jasad mereka. Ini juga merupakan bukti yang rasional bahawa roh seseorang itu sama rupanya dengan bentuk jasadnya.

Boleh jadi juga ayat Al Quran di atas itu bermaksud bahawa ayat itu khusus ditujukan kepada orang-orang kafir. Yakni mereka ini memang tidak memahami tentang perjalanan roh dan fungsinya. Allah SWT memberitahu kepada kekasih-Nya, Rasulullah SAW bawa mereka tidak akan faham tentang hal ini. Kekufuran mereka itulah yang menghijabnya (menutup) sepertimana uraian saya yang panjang lebar tentang hal ini di dalam Bab Mata Hati. Karena itulah menjadi penyebab mereka langsung tidak memahaminya.

Allah SWT tidak meminta Rasulullah SAW bersusah payah untuk pergi memahamkan orang-orang kafir itu tentang hal roh ini. Lantaran itulah dikatakan roh itu urusan Allah. Ini bukan pula bermaksud umat Islam pun turut juga dilarang mengkaji tentang roh. Bahkan umat Islam mesti memahaminya sungguh-sungguh tentang perjalanan roh ini. Kalau tidak bagaimana pula hendak memperbaiki diri? Atau bagaimana hendak mengekalkan watak-watak kemanusiaannya dan bukan watak kebinatangannya.

Untuk ini kita wajib memahaminya serta menghayati watak- watak kemanusiaan itu. Hati manusia berbeda dengan hati hewan. karena hati manusia dapat menerima perintah suruh dan perintah larangan. karena itulah ia disebut ruhul amri. Manakala hati hewan tidak bersifat demikian, maka ia disebut ruhul hayah.
PELAJARI TEKNIK BUNUH IBLIS, SYAITAN, JIN, BUNIAN DAN LAIN LAIN

Muzakarah Ana dengan Maulana Armandi

1. APA ITU ISLAM?

Islam itu agama Wahyu dari Nabi Adam a.s hingga Nabi Noh a.s.

2. SIAPA MUSUH ISLAM?

Jahil – Bodoh. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari gologngan yang jahil.

( Melakukan sesuatu yang tidak patut ) Al-Baqarah 67.

3. APA ITU ILMU? Tauhid – Fekah – Tasauf.

4. Allah naik berapa darjat melalui berapa ilmu.

5. Permulaan tauhid ialah mengucap 2 kalimah syahadat.

6. Aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. ( Tuhan saya ALLAH ) Perbuatan kita yang mengesakan Allah.

7. Apa itu ESA?

Esa Allah pada ZatNya yang ghaib

Esa Allah pada sifat Takabbur

Esa Allah pada Afa’al (perbuatanNya) rujuk Baqarah 258 – 260

Esa Allah pada Asma (namaNya)

Esa Allah pada wajah.

8. Apa itu Zat? ( Diri Allah kita panggil Zat ) Diri Allah kita panggil Zat. Diri ciptaan Allah kita panggil JISIM.

9. Allah tajjali dirinya ketika Israk Mikraj.

10. Allah sahaja yang ghaib yang lain tiada.

Iblis jin syaitan jib dll tiada ghaib. Banyak kisah-kisah pertemuan atau dialog nabi dengan iblis.

11. Wahai anak-anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya dia musuh yang nyata terhadap kamu ( Surah Yasin ayat 60 )

12. Kenapa kita tidak nampak syaitan? Ada 4 sebab.

Terlalu jauh tak nampak
Terlalu dekat pun tak nampak.
Tambah tersorok lagi tak nampak.
Buta lebih lagi tak nampak.

13. ESA Allah pada ZatNya yang ghaib.

14. Bagaimana Allah Esa?

Esa Allah pada sifatNya. Semua sifat Asma Husna boleh digunakan kecuali sifat Mutakkabir ( Takabbur ) Ahli nerakalah jawapanya sesiapa yang memakainya.

15. Esa Allah pada Afa’alNya. ( perbuatan )

Contoh ……….

Tidakkah kau (pelik) memikirkan ( wahai Muhammad ) tentang orang-orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim ( dengan sombongnya ) mengenai TuhanNya, kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan? Ketika nabi Ibrahim berkata: Tuhanku ialahYang menghidupkan dan mematikan. Dia menjawab aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim berkata lagi : Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, oleh itu terbitkanlah ia dari barat? Maka tercenganglah orang yang kafir itu ( lalu diam membisu) Dan (ingatlah), Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim ( Al-Baqarah 258)

Atau (tidaklah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad) tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya , orang itu berkata: Bagaimana Allah akan menghidupkan

(membina semula) negeri sesudah matinya (rosak bianasanya)? Lalu dia dimatikan oleh Allah ( dan dibiarkan tidak berubah) selama 100 tahun, kemudian Allah hidupkan dia semula lalu bertanya kepadanya : Berapa lama engkau tinggal ( disini )? Dia menjawab: Aku telah tinggal (disini) sehari atau setengah hari. Allah berfirman: (Tidak benar), bahkan engkau telah tinggal (berkeadaan demikian selama 100 tahun. Oleh itu, perhatikanlah kepada makanan dan minuman mu, masih tidak berubah keadaannya dan perhatikanlah pula kepada keldainya mu (hanya tinggal tulang-tulangnya bersepah) dan kami (lakukan ini ialah untuk ) menjadikan engkau sebagai tanda (kekuasaan kami) bagi umat manusia dan lihatlah kepada tulang-tulang (keldai) bagaimana kami menyusunnya kembali kemudian kami menyaluti dengan daging. Maka apabila telah jelas kepadanya (apa yang berlaku itu ) berkatalah dia Sekarang aku mengetahuinya (dengan yakin ) sesunggunya Allah Mahah kuasa atas tiap-tiap sesuatu (AL-Baqarah 259)

Dan ingatlah ketika Ibrahim (merayu dengan) berkata: Wahai Tuhanku! Perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati? Allah berfirman Adakah engkau belum percaya (kepada kekuasaanku)? Nabi Ibrahim menjawab: Bahkan (aku percaya dan yakin) akan tetapi (aku memohon yang demikian ialah) supaya tenteram hatiku. (yang amat ingin menyaksikannya ) Allah berfirman: Jika demikian, ambillah 4 ekor burung kemudian kumpulkan oleh mu ( dan cincanglah semunya ). Setelah itu letakkan di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya. Kemudian serulah burung-burung itu nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan segera dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Biajksana.

( Al-Baqarah 260 )

16. 3 Afa’al Allah kena faham.

a. Afa’al pada Allah.

b. Afa’al pada kita

c. Afa’al pada syaitan

17. Esa Allah pada AsmaNya ( namanya ) Kita tak boleh guna nama Allah.

18. Esa Allah pada wajahNYa..

Aku naik saksi tiada Tuhan Esa Allah pada zat dan yang Ghaib

Esa Allah pada – takabburNya

- Afa’alNya

- Asma Nama

- WajahNya

Aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Esa Allah.

ASAS IMAN ada 3.

1. . Ikrar dengan lidah

2. Ikrar dengan tasydid ke hati

3. Beramal dengan perbuatan. Qasad Taarat & Ta’ayin.

RUKUN ISLAM

Mengucap 2 kalimah syahadat
Solat
Puasa
Zakat
Haji

RUKUN IMAM ada 6

Percaya kepada Allah
Percaya kepada Rasulullah yg 25
Percaya kepada Malaikat – 10
Percaya kepada Kitab-kitab – 4
Percaya kepada hari Kiamat
Percaya kepada Qadak dan Qadar.

Macamana nak beriman dengan Allah?

Mengesakan Allah.

Esa Allah pada ZAT yang ghaib

Esa Allah pada sifat takabbur

Esa Allah pada Afa’al (perbuatan)

Esa Allah pada ASMA (nama).

Esa Allah pada WAJAH

MACAMANA NAK BERIMANA DENGAN RASUL?

Ada 4 sifat pada rasul.? Siddik, Amanah, taligh & Fatanah.

1. Allah lantik dari kalangan manusia.

2. Dan lelaki.

BERIMAN DENGAN MALAIKAT.

Dari Nur
Bukan lelaki dan bukan perempuan.
Taat perintah Allah

Yang kita tahu ada 10. Tetapi dalam Al-Quran ada 11. Dan akan tambah 2 lagi.

12 malaikat dan 13 Nama.

1.Jibrail

2.Mikail

3. Israfil

4. Izrael

5. Mungkar

6 Nangkir

7 Ridhuan

8.

9 Rakib

10Aqib

BERIMAN DENGAN KITAB

Injil – Taubah – Zabur – Quran.

BERIMAN DENGAN QIAMAT.

Diturunkan kepada semua …..

BERIMAN DENGAN QADA’ DAN QADAR.

Untung baik dan untung jahat dari Allah.

TAKDIR – Ketentuan

Qada’ dan Qadar juga dalam ketentuan Allah. Allah takdirkan kita jadi lelaki. Tak boleh berubah.

Allah takdir Qadar jagung benih jagung

Qadak untung baik = Qadar untung baik

Qadak untung jahat = Qadar untung jahat

Baik = Baik

Jahat = jahat

Baik dibalas baik jahat dibalas jahat.

Mencuri potong tangan. Mencuri itu Qadaq. Potong tangan itu qadar.

Apa sahaja yang dicipta oleh Allah adalah MAKHLUK

Manusia sahaja yang mulia.
Khalifah – Pemimpin, Raja, Sultan, Imam, Ketua

DEFINASI manusia MAKHLUK yang paling mulia yang diberi kuasa dan berkuasa. Jika kamu seorang raja siapa rakyat kamu? Apa sahaja yang dicipta oleh Allah.

Jika raja takut pada rakyat? Bacul!!! Penakut!!! Dan yang paling tepat SYIRIK.

Makhluk terbahagi kepada 3 jisim.

Berjisim kasar ( api ……….. )
Berjisim halus ( …… api angin )
Berjisim kasar dan halus.( api dan air )

Zikir 100X kalimah tauhid selepas solat

ILMU FEKAH.

Bila kita mula Islam?

Apabila seseorang itu melafazkan Wa asha du anna Muhammad dar rasullullah S.A.W. Dan aku naik saksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.

Apa itu fekah?

Cara ibadat yang diajar oleh Allah kepada Rasulullah S.A.W.

Ibadat apakah yang kita tak dapat turut sebagaimana rasullullah?

Nabi bernikah hingga 9 orang isteri. Kita 4 sahaja.

Orang yang solat 5 waktu sehari dapat apa?

Jauh dari fahsyak dan mungkar. Fasyak jahat. Mungkar lebih jahat. Jauh daripada jahat maknanya tak jahat. Iaitu sifat baik.

Tiada dapat pahala. Hari demi hari ia bertambah baik. Sama erti dengan baik – tasauf.

1 + 1 = 2

1 + 1 = 0? Silapnya kerana tiada ilmu.

1 + zikir = jiwa tenang

1 + 1 = gila?

ILMU TASAUF.

Maksud Hadith :- ” Tidak aku ( nabi ) diutus kepada kamu ( umat ) kecuali untuk budi pekerti yang mulia. Budi pekerti adalah akhlak Rasulullah. Tasauf : baik lebih baik.

ILMU

Terbahagi kepada 2.

Ilmu Hak
Ilmu batil

Ilmu hak pula terbahagi kepada 2 juga.

Ilmu Wahyu
Ilmu Anugerah

Para ambia hanya dapat ilmu hak.

Nabi Allah Sulaiman a.s semua makhluk tunduk padanya. Ikutlah macam Nabi Allah Sulaiman.

Antara Tahta, Harta dan Ilmu. Mana satu yang kamu pilih Ya Muhammad kata Jibril.

Nabi s.a.w. pilih Ilmu.

Ada yang minta dapat dan ada yang minta tak dapat.

Orang yang beriman dan berilmu mengangkat istana Balqis.

Nabi
Abu Bakar
Umar
Osman
Ali
Sahabat2
Sahabiah

Sahabat2 ku seperti bintang2 dilangit.

ILMU BATIL

Malaikat Harut dan Marut diutsukan pada tamaddun Babil ( Babilon ) Aku turut bawa kepada mu ilmu sihir.

Bomoh, Pawang, Dukun.
Mak Andam.
Mak Bidan kampung.
Mandi limau
Mandi Bunga
Mandi Daun/Sintok
Mandi minyak.

Ilmu seri muka pengantin
Ilmu pengaseh
Ilmu penunduk. Sihir yang diambil dari ……….?
Ilmu gentel
Ilmu buluh perindu
Silat
Susuk
Saka
Kemenyan/gaharu
Jangan minum air jampi, air Yassin }
Jangan minum air penawar } Khuatir dalam tubuh penjampi ada Khanas dll.
Jangan minum air penerang hati }
Pagar rumah atau pulih rumah
Kebal
Mimpi
Dabus
Kuda kepang
Petigani
Lenggang perut
Air Mussoffa
Air Zaffran
Kismi doa
Air selusuh
Jangan pakai sahabat, khadam, sheikh
Tangkal

Bomoh menjampi dan syaitan ikut kita. Pengikut Iblis, Syaitan, Jin dan Bunian.

TEKNIK MENGESAN, MENGUNCI, MENGHALAU, MENYEMBELIH MAKHLUK HALUS.

MENGESAN KEHADIRAN DENGAN BACAAN AYAT-AYAT QURAN. Surah Fatihah, 4 Qul, Ayat Qursi, 1001 dinar, Lakadjaakum, Al-Hasr 23-25 dll. Gelombang aura akan terasa. Seperti bulu roma kita meremang. Kita positif mereka negatif.
PATAHKAN TULANG JIN DENGAN BATANG MANCIS. MAKRIFAT SAHAJA.
Kunci segala sendi makhluk ini dengan KAF HA YA AIN SIN dan HA MIM AIN SIN KAF.
Sembelih juga boleh digunakan ayat no. 3 diatas.

KAEDAH PEMULANGAN ILMU BATIL.

Paling cepat ialah pulangkan.

Tuan saya nak pulangkan ilmu saya dan isteri dan anak-anak kepada tuan.

Atau

Dato’ kami sekeluarga pulangkan ilmu dato’ yang ada pada kami.

TANDAS.

Semasa buang air besar keluarkan ilmu batil seperti :-

Untuk orang melayu atau pun islam.

Iblis Ayah Pin

Syaitan ayah pin

Jin ayah pin

Bunian ayah pin

Khanas ayah pin

Qarin ayah pin

Jib ayah pin

Taghut ayah pin

Jikalau orang hindu, cina, siam, budha, sakai, salib, yahudi, nasrani, arak, dadah dll.

Ketika buang air kecil. Bacaan yang sama.

Doa Al-A’raf Ayat 149

Dan setelah mereka menyesal ( akan apa yang mereka lakukan ) dan mengetahui bahawa mereka telah sesat, berkatalah mereka :- Sesungguhnya jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan mengampunkan kami, nescaya menjadilah kami dari orang2 yang rugi.

POKOK DAN TUNGGANGAN IBLIS, SETAN, JIN, BUNIAN DAN LAIN-LAIN

POKOK YANG YANG DIGEMARI MENJADI RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS, SAITAN, JIN, BUNIAN DAN SEKUTU DENGANNYA

1. Pokok pinang merah,

2. Pokok pinang kuning yang hidup secara rumpun,

3. Pokok ru,

4. pokok ketapang, pokok beringin, pokok kekabu,

5. pokok dedalu,

6. pokok tanduk rusa(langsuir).

7. pokok ara

8. pokok rotan (jangan guna kerusi/tikar atau apa saja bahan yg diperbuat dari rotan), jangan pukul anak2 dengan rotan nanti setan dari rotan masuk dlm diri anak.

9. pokok gaharu

10. pokok kemenyan

11. pokok buah gatal, pokon ini macam pokok pinang berdaun pecah2 buahnya kecil2 kalau kena kulit rasa gatal. Kerana: pokok ini dihuni dan digemari oleh makhluk durjana. Paling baik tebang dan bakar pokok tersebut.Jangan tanam pokok tersebut.

HAIWAN PEMBAWA DAN MENJADI TUNGGANGAN MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS, SAITAN, JIN, BUNIAN DAN SEKUTU DENGANNYA

1. Kelawar,

2. keluang

3. burung murai

4. katak

5. belalang plesit

6. Ikan kelisa (jangan pelihara)

Jika haiwan ini masuk kerumah anda bunuh haiwan ini dan makhluk durjana sekali

MARKAS DAN TEMPAT KEDIAMAN MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS, SAITAN, JIN, BUNIAN DAN SEKUTU DENGANNYA

1. Tokong

2. Kuil

3. Gereja

4. Kubur budha, kristian dan orang yang mati tidak beriman kepada ALLAH

5. Semua rumah ibadat yang mensyirikkan Allah

6. Mana-mana tempat yang menjadi pujaan dan sembahan menyekutukan ALLAH

mungkin ada sesetengah pihak mempertikaikan kenyataan ini namun kami sedia bermuzakarah untuk membuktikan kebenarannya.

azzakwan wrote on Aug 27, ’08

assalamu’alaikum.
maaf, boleh saya tau dari mana sumbernya?

reply

ilmuhaq wrote on Aug 28, ’08, edited on Aug 28, ’08

waalaikumsalam,
ilmu ini adalah dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki. orang yang dibuka mata hatinya dapat melihat dan mengetahui akan makhluk ini bersembunyi dan tinggal. orang yang tidak nampak disebabkan faktor zulumat boleh menjadikan ianya sebagai garis panduan daripada orang yang telah dianugerahi ilmu ini.

memang agak sukar untuk menjelaskan mengejut tambahan selama ini mungkin ia tidak pernah dibincangkan dan diperkatakan dengan dakwaan sedemikian. bagi orang2 yang sabar dan membuat perbincangan lebih lanjut insyaAllah dia akan faham hakikatnya. bagi mereka yang menolak kerana berangapan tidak logik maka susah untuk ia mengerti. kafahaman ini datang dari Allah bagi hambanya yang meminta faham.

disini mungkin tidak dapat menjelaskan dengan sempurna. disebalik kenyataan ada penerangan sekurang2nya 3 hingga 4 jam barulah faham asas dan sebab musababnya.

KHIDMAT PENERANGAN MASALAH BATIN

a. Berkenaan

Iblis, Syaitan, Jin, Bunian dan kuncu kuncunya

-Gangguan gangguan makhluk tersebut
-Perkara perkara yang menyebabkan makhluk tersebut dapat menguasai dan membinasakan manusia sehingga manusia sirik samada sedar atau tidak sedar
-Kaedah untuk membinasakan iblis, saitan, jin, bunian dan kuncu kuncunya
-Memperolehi iman yang sejati supaya tidak dicuri oleh makhluk tersebut.

b. Salah satu tanda diri kita memperolehi Iman dan bebas daripada dikuasai makhluk tersebut

1. Sembahyang kusyuk
2. Kuat pergantungan kepada Allah

3. Akhlak baik
4. Merasai kemanisan Iman, kemanisan beramal solah, zikir, membaca Al Quran dan lain lain
5. Jiwa tenteram
6. Hati suka kebaikan

7. Sifat sifat buruk berkurangan
8. Hati tidak suka maksiat
9. Semakin hari kebaikan bertambah keburukan berkurangan

c. Salah satu tanda kena serangan mahluk tersebut

1. Sembahyang tidak kusyuk
2. Pergantungan kepada Allah tidak kuat
3. Akhlak sukar dikawal-pemarah -ego -banga diri -cakap kasar -sombong -riak-cakap besar -khianat
-lain lain perkara yang buruk
4. Hati gundah gulana / kecewa / putus asa
5. Resah gelisah tak tentu pasal
6. Jiwa tidak tenteram
7. Hati cinta maksiat
8. Ada perasaan takut selain Allah

Ali r.a. berkata, Ubat itu ada pada diri kamu

ilmuanislam wrote on Jun 24

Firman Allah: ‘Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Aku’. Mengapa harus dibunuh golongan jin sedangkan ada diantara mereka yang beriman kepada Allah S.W.T. ?

reply

ilmuhaq wrote on Jun 24

sebab mereka telah banyak merosakkan dan menyesatkan manusia.

contoh: jika harimau tidak menyerang manusia maka biarkanlah, jika ia menyerang dan boleh menyebabkan mudharat maka bunuhlah itu lebih baik.

Bolehkah Iblis, Syaitan, Jin dan sekutunya dibunuh?

Tentu banyak percangahan pendapat, rata2 kata tak boleh namun ada juga yg kata boleh. bagi yang tak tahu maka tak boleh buat laa, bagi yang tahu maka boleh lakukan laa, bagi yang tak tahu boleh belajar laa, bagi yang tahu boleh ajar laa, bagi yang tutup pintu tak terbuka laa.

HADITH.

Dari Abu Said al-Khudri r.a katanya, Rasulullah s.a.w bersabda:”Sesungguhnya di Madinah terdapat sekelompok jin yang telah Islam. Maka sesiapa yang telah melihat jin-jin ini, beri izinlah dia tinggal selama tiga hari. Jika sesudah tiga hari telah diperingatkan supaya pergi, tetapi dia masih kelihatan, bunuhlah. Kerana itu adalah syaitan.”

(Muslim)

Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Untuk merungkai persoalan ini perlukan penerangan dari A sampai Z, sekurang2nya 4 jam masa diperlukan. Dialog bersemuka adalah yang terbaik dan paling berkesan serta boleh terus menguraikan persoalan yang ditimbulkan.

Ada juga rakaman sesi penerangan dalam bentuk DVD jika sukar untuk buat temujanji sebagai alternatif boleh laa menonton rakaman tersebut lebih kurang 4 jam juga. kemudian mana-mana bahagian yang musykil boleh laa di bangkitkan kemudian untuk dileraikan.

kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan salinan rakaman DVD silalah berikan alamat insyaAllah akan saya poskan.

Semoga Allah beri kita semua bimbingan dan petunjukNya.

MENGAPA SANGAT PENTING SETIAP INDIVIDU PERLU TAHU TEKNIK MEMBUNUH DAN MEMBELASAH MAKHLUK DURJANA?

Dua contoh perbandingan individu yang tahu dan yang tidak tahu teknik membunuh dan menbelasah makhluk durjana.

1. seorang yang warak ahli ibadah, banyak ilmu maklumat belajar sampai mesir ada master, phd, bila di tanya hadis, hukum hakam, ayat al quran lancar menjawab cuma satu perkara yang dia tak tahu bagaimana hendak membinasakan, mengeluarkan makhluk durjana apa akibatnya? apabila makhluk durjana masuk ke dalam tubuhnya lalu membisikkan rasa riak, bangga diri, tidak ikhlas, amarah dan lain2 maka invidu/ulamak tersebut berada pada posisi terbuka untuk dirosakkan oleh makhluk durjana. makin lama makin bertambah berat masalah yang ditanggung sehingga hendak mati juga akan cuba diganggu. bagaimana iman sejati boleh dibina jika dikuasai oleh makhluk durjana, cuma iman pada perkataan tidak masuk kedalam hati.

2. seorang individu tahu teknik membunuh dan membelasah makhluk durjana maka individu ini berada pada posisi tertutup daripada dirosakkan oleh makhluk durjana. apabila makhluk durjana cuba masuk ke dalam tubuh makhluk ini akan di belasah dan dimusnahkan hasilnya makhluk ini gagal membisikkan kejahatan. Iman sejati dapat dipupuk dan dibina makin hari makin mantap imannya.

apa untungnya kalau dapat bunuh makhluk durjana nie?

sangat banyak faedahnya kerana makhluk durjana nie sentiasa cuba merosakkan manusia oleh itu kita dapat terselamat dari di rosakkan olehnya.

piero79 wrote on Jun 23

mcm ni la Tuan Ilmuhaq…tuan pasti ke 100% yg dibunuh itu syaitan? yang dikhabarkan kek den..malaikat yg jaga rahsia langit rejam syaitan pon x mati2…sehinggakan nabi pun memohon perlindungan Allah…tp mcm mana Tuan bole claim tuan bole bunuh syaitan? adakah tuan lebih hebat dr nabi dan malaikat?

pst: kan syaitan dah minta kat Allah nak idup sampai akhir zaman…xkan Allah nak mungkir janji lak

ilmuhaq wrote on Jun 24

dah berpuluh tahun saya membunuh makhluk durjana ini macam2 peristiwa telah saya lalui. saya mahu kongsikan tekniknya dengan sesiapa yg berminat.

manusia juga hidup sampai hari kiamat.

dalam Al Quran memang ada mengkisahkan iblis mohon hidup sampai hari kiamat, Allah memberitahu ia termasuk mereka yang diberi tangguh. tidak ada Allah beritahu sampai bila. Allah sahaja yang kekal semua makhluk akan mati. keturunan iblis akan hidup silih berganti macam manusia juga sampai hari kiamat.

WALLAH HU ALAM

CARA MENGHADAPI JIN YANG BERAGAMA ISLAM

Bila anda menghadapi jin yang beragama Islam maka lakukanlah dua cara iaitu menganjurkannya dan memperingatkannya.

Bila masuknya ke dalam tubuh seseorang itu kerana mabuk cinta kepada manusia, maka jelaskan kepadanya bahawa perbuatannya itu hukumnya haram. Hendaklah dijelaskan pula tentang balasan Allah terhadap orang yang berbuat demikian pada hari kiamat. Kemudian beritahukan kepadanya tentang ancaman seksa Allah dan balasan yang akan Allah berikan.

Bila penyebab maksuknya itu kerana kezaliman terhadap manusia maka beritahukanlah kepadanya akan hukuman yang berat yang akan ditimpakan oleh Allah terhadap hamba-hamba-Nya yang zalim.

Jika jin yang ada di dalam tubuh seseorang itu mahu menjawab dan mahu keluar, maka ucapkanlah Al-hamdulillah, tetapi sebelum ia keluar dia harus berjanji kepada Allah, janji tersebut haruslah anda yang mengucapkan dan melalui lidah orang yang kerasukan jin itu, jin tersebut mengikutinya, ucapan janji itu ialah :

“Saya berjanji kepada Allah SWT bahawa saya akan keluar dari tubuh orang ini dan tidak akan datang lagi kepadanya, juga saya tidak akan masuk ke dalam tubuh kepada salah seorang dari kaum Muslimin. Jika saya mengingkari janji saya, maka saya akan dilaknat oleh Allah SWT, para malaikat dan seluruh manusia.”

Setelah itu haruslah anda pastikan bahawa jin itu benar-benar keluar, kerana banyak diantara jin yang berbohong, kecuali bagi jin yang benar-benar berlindung kepada Allah. Bacakanlah penangkal sekali lagi. Jika orang yang kerasukan jin itu masih terpengaruh mendengar bacaan Al-Quran serta jarinya masih juga gementar, maka yang demikian itu sebagai tanda bahawa jin itu masih berada dalam tubuhnya. Jika tidak ada pengaruhnya, jin tersebut telah keluar.

CARA MENGHADAPI JIN KAFIR

Langkah pertama yang harus dilakukan, hendaklah anda jelaskan Islam kepadanya secara lengkap, kemudian suruhlah dia masuk Islam tanpa paksa. Jika dia telah masuk Islam, maka suruhlah dia bertaubat dan jelaskan kepadanya bahawa taubat yang sempurna itu ialah melepaskan diri dari berbuat zalim dan hendaklah keluar dari jasad orang ini.

Langkah yang kedua, jika dia masih tetap dengan kekafirannya, maka janganlah dia dipaksa supaya masuk ke dalam Islam, akan tetapi perintahkanlah dia supaya keluar dari jasad tersebut. Jika ia keluar, maka bacalah Al-hamdulillah. Jika ia tetap degil, maka ancamlah dia atau boleh anda memukulnya. Akan tetapi janganlah anda memukul, jika sekiranya anda tidak ‘arif dalam hal itu atau anda tidak dapat memastikan bahawa pukulan anda itu benar-benar mengenai jin, sebab ada jenis jin yang dapat mengelak ketika di pukul, sehingga pukulan tersebut mengenai orang yang kerasukan itu. Jika ingin memukul, lakukanlah pada bahagian tangan, punggung dan jari.

Langkah yang ketiga, bacalah surah-surah yang menyakiti jin seperti ayat Al-Kursi, surah Yasin, surah As-Saffat, surah Ad-Dukhan, surah Al-Jin, surah Al-Hasyr, surah Al-Humazah dan surah Al-A’la.

Pada umumnya setiap surah-surah atau ayat yang menyebutkan syaitan atau menyebutkan tentang neraka dan seksa, akan menyakiti jin. Bila dia sudah menjawab, maka hentikanlah bacaan ayat Al-Qur’an tersebut atau memberhentikan pukulan, dan memintakanlah kepadanya supaya ia berjanji kepada Allah dan perintahkanlah ia supaya keluar dari jasad orang yang dimasukinya itu.

Sebelum mengakhiri proses pengubatan ini, hendaklah anda mengambil perhatian terhadap kelakuan jin…..

PERHATIAN !!! DENGAN KELAKUAN JIN

Kadang-kadang ada jin yang datang sambil memekik, mengamcam dan berjanji. Dalam menghadapi hal ini janganlah anda takut, akan tetapi pukullah dia dan berilah pelajaran kepadanya, mudah-mudahan dengan izin Allah, jin tersebut akan diam.
Kadangkala jin itu mencaci-maki anda, maka janganlah anda marah kepadanya.
Kadangkala jin itu memuji anda, bahawa andalah orang yang yang soleh dan dia akan keluar demi menghormati anda. Apabila mendengar perkataan yang demikian ini, maka hendaklah anda katakan: “Aku adalah seorang hamba yang lemah, keluarlah engkau kerana taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya.”
Kadangkala ada pula jin pengganggu itu membantah. Dalam menghadapi hal ini hendaklah anda ambil setengah gelas air kemudian dekatkanlah air itu ke mulut anda dan bacakanlah ayat-ayat Al-Qur’an iaitu: Sursh Yasin, As-Shaffat, Ad-Dukhan dan Al Jin. Selepas itu siramilah air tersebut kepadanya, maka jin tersebut akan merasa kesakitan serta patuh kepada anda dengan izin Allah, dia akan keluar dari tubuh orang tersebut.
Jika anda ingin tahu tentang akidah jin tersebut tanpa menanyakannya, maka bacakanlah kepadanya ayat di bawah ini : (Al-Maidah: 72)

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putera Maryam”.

Kadangkala ada jin yang lari pada waktu mengucapkan janji. Dalam menghadapi hal ini hendaklah bacakan berulang-kali di telinga orang yang kerasukan jin tersebut dengan ayat Al-Qur’an iaitu : (Ar-Rahman 33-36)

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak akan dapat menembusinya melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyalaan api dan cairan tembaga maka kamu tidak akan dapat menyelamatkan diri (daripadanya). Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”

Kadangkala ada jin yang ingin keluar tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya, dalam menghadapi hal ini, maka hendaklah anda membaca Surah Yasin serta azan di telinga orang yang kemasukan jin tersebut.
Ayat-ayat Al-Qur’an yang dibacakan itu hendaklah dengan bacaan yang benar, khusyuk dan dengan suara yang dapat didengar.
Jika jin itu meminta sesuatu syarat baru dia akan keluar dari jasad orang yang dimasukinya itu, maka perhatikanlah dahulu apa syarat yang dimintanya. Jika syarat yang dimintanya itu supaya taat kepada perintah Allah seperti: “Saya akan keluar dari tubuh orang ini dengan syarat dia mahu menjaga solatnya atau dia mahu menutup auratnya”. Jika demikian itu syarat yang dimintanya, maka turutilah dia, akan tetapi haruslah anda jelaskan kepadanya, bahawa ketaatan tersebut bukanlah kerana mentaatinya akan tetapi kerana taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika permintaan syaratnya itu supaya melakukan kemaksiatan, maka janganlah diikuti, bahkan hukumlah dia.
Jika Allah telah mengluarkan jin tersebut dari tubuh orang yang kerasukan jin itu, maka perintahkanlah kepada orang yang kerasukan jin itu, begitu juga orang yang hadir, supaya sujud syukur kepada Allah SWT kerana telah bebasnya dari penganiayaan tersebut. Begitu juga dengan diri anda haruslah melaksanakan sujud syukur tersebut, kerana Allah SWT telah memperkenankan permohonanmu untuk menyingkirkan kezalimannya.
Jika anda telah berhasil mengeluarkan jin tersebut dengan izin Allah, maka janganlah anda katakan: “Saya telah berhasil mengeluarkan jin tersebut”, akan tetapi karakanlah: “Allah telah mengeluarkan atau menghalaunya”. Anda haruslah berhati-hati dalam hal ini dan janganlah anda sampai terpedaya dengan rayuan syaitan.
Hendaklah anda selalu membaca buku-buku yang berkenaan dengan masalah jin, seperti buku “Risalatul Jin” karangan Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah dan lain-lain.

PERBUATAN HARAM KETIKA MENGHALAU JIN

Mengadakan majlis bersuka ria di atas permintaan jin dan meminta berbagai macam permintaan yang pelik-pelik seperti perhiasan emas, ayam, kambing atau lembu. Dikatakan dengan majlis persembahkan ini dapat menghalau jin tersebut.
Mengabulkan segala permintaan jin yang masuk ke dalam diri seseorang. Seperti meminta disembelihkan binatang dan sebagainya.
Memohon bantuan kepada jin suruhannya supaya mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh seseorang. Kerana jin pengganggu itu lebih kuat dari tukang sihir itu.
Bersumpah kepada jin penganggu itu atas nama tuannya dari bangsa jin, kerana jin itu ada mempunyai banyak tuan dan pemimpin. Dengan menggunakan nama pemimpin atau ketua, mereka akan merasa takut lalu keluar dari tubuh orang yang dimasuki itu.
Memasukkan jin pengganggu ke dalam penjara – Cara mengadakan pendekatan dengan pemimpin para jin, dipinta pemimpin jin itu untuk memasukkan jin pengganggu ke dalam penjara tersebut sehingga dia tidak lagi menganggu orang yang kerasukan jin itu.
Menyeksa dan membunuh jin pengganggu

Berakhirlah proses melakukan pengubatan dengan penggunaan Ayat Ruqyah, Terkabul

No comments: