Wednesday, 28 October 2009

DUTK vs BBB

Dalam sistem meditasi Islam kejayaan dalam setiap yang kita lakukan mempunyai formula asas yang sama iaitu DOA + USAHA + TAWAKAL = KEJAYAAN (DUTK).


BBB


berusaha, berdoa, bertawakkal

No comments: