Thursday, 15 October 2009

Living at the present.... forget past, future only current

menarik artikel ni source dari click here...


====

sebab ada dia kata ..#


Ketika seseorang pelajar PhD membuat penyelidikan, fikiran memikirkan hal lain yang belum selesai.

Kecelaruan ini membuat kita tidak dapat fokus dengan kerja yang sedang kita lakukan. Akhirnya ia boleh menyebabkan tekanan pada diri kita.

---

hihihi pagi pagi lagi anak seorang kata pada seorang lagi...

janganlah stress. ni dah kira stresss out la ni...

---

hmmm and it make me think... ??!!??

---
ni artikel penuh living at present....‘Living at the present’
Semalam saya didatangi oleh beberapa orang pelajar dari kelas lain. Mereka ingin belajar teknik belajar di musim peperiksaan yang seringkali saya jelaskan teknik ini di awal semester pada pelajar kelas saya. Teknik yang ringkas tetapi inshaAllah mampu memberikan fokus kepada pelajar ketika belajar. Tidak kira samada belajar atau membuat penyelidikan juga ketika membuat kerja harian termasuk suri rumah juga boleh menggunakannya.

Masalah utama ketika menerima beban kerja adalah fikiran yang bercelaru dengan tugasan yang agak banyak. Ketika kita melakukan satu kerja, kita akan terfikir juga kerja yang lain. Ketika sedang belajar, teringat ada kerja lain yang belum selesai. Ketika sedang belajar satu subjek tertentu, fikiran masih membimbangkan diri dengan subjek lain yang belum dibuat ulangkaji. Ketika seseorang pelajar PhD membuat penyelidikan, fikiran memikirkan hal lain yang belum selesai.

Kecelaruan ini membuat kita tidak dapat fokus dengan kerja yang sedang kita lakukan. Akhirnya ia boleh menyebabkan tekanan pada diri kita.

***
Tiada rahsia untuk menyelesaikan masalah ini. Setiap hari seharusnya kita perlu merancang apa yang kita akan lakukan pada hari itu. Tidak perlu terperinci tetapi sekurang-kurangnya ada perancangan. Perancangan yang dimaksudkan adalah dengan memberikan waktu pada setiap kerja yang kita lakukan dan yang terpenting adalah mesti berada di dalam keadaan ”living at the present’‘ ketika melakukan kerja.

Sebagai seorang suri rumah, perancangan seperti untuk mengemas bahagian rumah yang mana dulu juga perlu dirancang. Apa yang perlu dibuat dahulu dan perlu ada target masa yang diperlukan. Dengan adanya ‘allocation’ masa untuk setiap apa yang kita lakukan, maka amat mudah untuk kita berada di dalam keadaan ‘living at the present’.

Sebagai seorang pelajar, apabila terdapat ‘allocation’ masa untuk belajar topik-topik tertentu akan membuatkan mereka mudah mencapai tahap ‘living at the present’. Begitu juga sebagai seorang pekerja.

***
Apakah yang dimaksudkan ‘allocation’ masa dan manafaatnya?
‘Allocation’ atau bahasa mudahnya bilakah kerja itu perlu dilakukan dan berapakan tempoh masa yang diberikan untuk sesuatu tugas itu mengikut keupayaan diri sendiri. Kita tidak perlu memberikan ‘allocation’ masa yang membebankan kita.

Kita sendiri tahu keupayaan diri masing-masing lalu peruntukan masa untuk ‘allocation’ itu. ‘Allocation’ masa juga dipengaruhi oleh perkara-perkara lain seperti contoh bagi mereka yang bekerja, tarikh akhir laporan perlu disiapkan dan sebagainya merupakan perkara yang mempengaruhi ‘allocation’ masa. Bagi pelajar, tarikh peperiksaan akan mempengaruhi ‘allocation’ masa ini.

Caranya adalah dengan menyenaraikan semua kerja yang perlu dilakukan dan lakukan check list dengan memberikan berapa peratus kerja itu telah diselesaikan. Proses ini saya namakan indentifikasi.

Seorang pelajar perlu melakukan identifikisi untuk setiap topik bagi setiap subjek dan melakukan sejauh mana mereka tahu dan benar-benar faham topik tersebut. Benar-benar faham bermaksud mempunyai kebolehan menerangkan dengan baik topik tersebut dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan topik tersebut termasuk pengiraan dan sebagainya.

Ia juga perlu dilihat dari segi keutamaan subjek tersebut. Ia perlu disusun mengikut tarikh peperiksaan di mana tarikh awal diletakkan sebagai subjek yang mempunyai keutamaan yang tinggi (highest priority). Ini untuk memastikan kita tahu masa yang sesuai untuk diperuntukan bagi membuat ulangkaji topik tersebut.

Manafaatnya adalah kita tidak perlu memikirkan kerja kita yang lain ketika kita melakukan sesuatu kerja kerana setiap kerja kita telah diberikan ‘allocation’ masa.

Ketika sedang belajar topik A untuk subjek A, kita tidak perlu memikirkan topik B subjek A atau subjek yang lain kerana kita tahu setiap topik untuk semua subjek yang kita perlu belajar TELAH mempunyai ‘allocation’ masa sendiri yang kita rancangkan. Tidak perlu risau belum belajar atau tidak faham. Tidak faham adalah kerana belum sampai ke ‘allocation’ masa yang ditetapkan. Apabila masanya sampai, kita akan belajar topik berkenaan sehingga faham. Jadi kenapa perlu risau?

Begitu juga ketika suri rumah membuat kerja di rumah. Tidak perlu risau bahagian mana belum dikemas kerana setiap kerja kita telah diberi ‘allocation’ masa. Sampai sahaja masanya pasti kita akan mengemas bahagian yang telah kita tetapkan.

Begitu juga mereka yang bekerja. Tidak perlu memikirkan kerja yang lain ketika melakukan sesuatu kerja kerana kita telah memberikan ‘allocation’ masa untuk setiap kerja kita. Dengan cara ini kita bukan sahaja dapat menyiapkan kerja pada tempoh masa yang diberikan, kita juga dapat menumpukan sepenuhnya pada kerja yang kita lakukan. Hasilnya pasti lebih berkualiti.

***
Apakah yang dimaksudkan dengan ‘living at the present’?

Saya telah jelaskan sedikit di sini.

Ia bermakna kita fokus dengan apa yang kita lakukan. Kita juga sedar dengan apa yang kita lakukan. Segala fikiran dan jiwa kita hadir sama ketika melakukan kerja tersebut.

Ketika melakukan sesuatu kerja, kita hanya fikirkan kerja kita sahaja. Ketika kita sedang memasak di rumah sebagai contoh, kita tumpukan sahaja kepada memasak.

Ketika kita menyiapkan laporan di pejabat, kita fikirkan apa yang kita lakukan sahaja. Begitu juga dengan pelajar yang sedang belajar.

BEGITU JUGA DENGAN SOLAT. MELAKUKAN SOLAT DALAM KEADAAN ‘LIVING AT THE PRESENT’ MENJADIKAN KITA KHUSYUK DI DALAM SOLAT. Masalah tidak khusyuk adalah satu sahaja iaitu seringkali kita lupa diri kita ini bahawa kita sedang bersolat. Sedang solat, fikiran terbang entah ke mana. Kita tidak berada di dalam keadaan ‘Living at the present’.

Saya akan jelaskan dengan terperinci tentang khusyuk dalam solat di dalam artikel yang akan datang. Ia sebenarnya mudah sahaja untuk melakukannya. TIADA RAHSIA SEBENARNYA.

Saudara akan dapat menikmati solat dengan penuh rasa tenang dan seolah-olah segala masalah yang terbeban dihumban jauh entah ke mana. Solat yang mampu membuatkan diri kita lebih merendah diri yang merasakan benar-benar kehambaan. Solat yang mampu membuat kita menitiskan air mata tanpa disedari ke atas segala kesalahan yang kita lakukan. Akhirnya solat yang benar-benar memberikan kesan kepada diri kita.

Berada di dalam keadaan ‘living at the present’ membuatkan kita tidak akan mengingati kerja yang lain. Kita tidak bimbang dengan kerja lain. Lagi pun tidak perlu bimbang kerana BUKANKAH SETIAP KERJA SUDAH ADA ‘ALLOCATION’ MASA YANG TELAH DITETAPKAN?

***
Bagaimana mampu berada di ‘living at the present’?

Cara yang termudah adalah setiap apa yang kita lakukan kita berkomunikasi dengan Allah.

Sebagai contoh ketika sedang mengemas rumah:
“Ya Allah kotor nya rumah aku ni ya Allah. Aku nak sapu kemudian nak mop lah ya Allah. Boleh guna pencuci lantai yang aku beli semalam ni ya Allah.”

Ketika bekerja:
“Ya Allah, laporan ni kena data dari Ahmad ni. Aku nak jumpa Ahmad kejaplah ya Allah. Mana Ahmad ni ya Allah. Tadi ada sini. Takpelah ya Allah. Nanti dia balik aku jumpa dia. Kau ingatkan aku nak jumpa dia ye ya Allah. Aku ni kuat lupa. Nanti tak siap kerja aku ya Allah. Tolong ye ya Allah”.

Ketika belajar:
“Ya Allah, macam ni cara untuk selesaikan soalan ni ye ya Allah. Terima kasih ya Allah sebab kasi aku faham macam mana nak selesaikan. Seronoknya ya Allah sebab aku dah tahu nak selesaikan kalau ada soalan macam ni. Yang ni macam mana pula ya Allah. Aku nak baca dulu lah ya Allah. Nanti Kau kasi aku faham ye ya Allah”.

MUNGKIN SAUDARA KATA SAYA GILA DAN SAUDARA AKAN MENJADI GILA MELAKUKAN SEDEMIKIAN BUKAN? Bercakap sorang-sorang. Saudara tidak perlu bercakap. Cukup sekadar di dalam hati.

Saya ingin bertanya, BUKANKAH SAUDARA AKAN MELAKUKAN ‘MIND CHAT’ JUGA KALAU TIDAK MELAKUKAN KOMUNIKASI DENGAN ALLAH?

Tidak perlu kita menipu diri kita dengan mengatakan tidak melakukan mind chat ketika kerja. Kita sentiasa berfikir ketika sedar. Dibuat kajian kita akan berfikir dengan cara mind chat lebih 80% daripada jumlah komunikasi setiap hari. ‘Mind Chat’ adakah komunikasi dengan diri sendiri. 20% adalah komunikasi dengan manusia lain samada kawan-kawan, keluarga dan lain-lain.

Daripada melakukan mind chat bukankah lebih baik berkomunikasi dengan Allah? Disamping kita fokus kita juga ingat Allah. Kita sedar dan sentiasa meminta bantuan Allah di dalam setiap hal kerja yang sedang kita lakukan. Kita minta izin dan redha Allah sepanjang kerja dan secara tak langsung kita sentiasa ingat Allah sepanjang kehidupan kita.

Perancangan dengan meletakkan ‘allocation’ masa pada setiap kerja kita dan juga sentiasa komunikasi dengan Allah mampu membuatkan kita fokus dengan apa yang kita lakukan. Ia akan memberikan hasil yang benar-benar kualiti disamping kita mendidik jiwa menjadi jiwa yang positif di dalam hidup berTuhan sebenar.

Apakah hidup berTuhan sebenar? Adalah kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa.


======

http://www.translate.google.com/translate_t#


===

Yesterday I came by a few students from other classes. They want to learn techniques to study the exam season which I often describe this technique in the beginning of the semester students in my class. A simple technique but InshaAllah can give focus to the students when learning. No matter whether studying or doing research while also making daily work including housewives can also use it.

The major problem when the workload is thought to receive a distorted curve with quite a large task. When we do a job, we will also work the other thought. When studying, remember there is other work not completed. When studying a particular subject, my mind is still concern themselves with the other subjects that have not made Revision. When a PhD student doing research, thinking mind and other matters pending.

Kecelaruan we can not make this the focus of the work that we do. Eventually it can cause pressure on ourselves.

***
There are no secrets to solve this problem. Every day should we need to plan what we will do on that day. No need detailed but at least there is planning. Planning, it is meant to give time for each job we do and that is important must be in a state of "living at the present time''work.

As a homemaker, such as planning to update the house which also must be planned first. What to do first and should have a target time required. With the 'allocation' each time to what we do, so very easy for us to be in the situation 'living at the present'.

As a student, when there 'allocation' time to study certain topics will make them easy to achieve 'living at the present'. Similarly, as an employee.

***
What is the 'allocation' time and manafaatnya?
'Allocation' or languages easily when such work should be done and berapakan period of time granted to a task according to the capacity themselves. We do not need to give 'allocation' the burden of our time.

Our own ability to know themselves and to the provisions of the 'allocation' is. 'Allocation' time is also influenced by other matters such as the example for those who work, the date must be completed and final report is a matter that affects others 'allocation' time. For students, the exam date will affect the 'allocation' this time.

We do this by listing all the work to be done and do check list how to give such work has been completed per cent. This process I call Identification.

A student must make identifikisi for each topic for each subject and how do they know and really understand the topic. Truly understand the meaning has the ability to better explain the topic and is able to solve problems related to these topics, including the calculation and so on.

It should also be viewed in terms of priority subject. It must be compiled according to the exam date in which the start date as a subject that has placed a high priority (highest priority). This is to ensure that we know time is appropriate to make provision for the Revision of the topic.

Manafaatnya is we do not have to think of our work that we do something when other work because every job we were given 'allocation' time.

When studying a topic for a subject, we need not consider the topic A or B subjects the subject because we know each other for all topics that we need to study subjects had 'allocation' own time that we planned. No need to worry not learn or do not understand. Do not understand is because yet reached the 'allocation' time. When the time arrived, we learn to understand the topic. So why to worry?

Similarly, when housewives make working at home. No need to worry where the work has not been updated because we have given each of 'allocation' time. Until only time we will be sure to update the section we have set.

Similarly those who work. No need to think about work while doing other things work because we have 'allocation' for each time we work. This way we not only get the job done in a given period of time, we can concentrate fully on the work we do. Sure result better quality.

***
What is a 'living at the present'?

I have explained a little here.

It means that we focus on what we do. We are also aware of what we do. Mind and soul we all attend the same when doing the work.

When doing a job, we only consider our work only. When we're cooking at home as an example, we focus only to cooking.

When we prepare a report in the office, we think what we do alone. Similarly, the students who are studying.

Similarly, the TIMES. OF TIMES IN THE 'LIVING AT THE PRESENT' make us humble THE TIMES. The problem is not humble the only one we often forget ourselves that we are this prayer. Are prayers, thoughts fly to where either. We are not in a state of 'Living at the present'.

I will explain in detail about the humble in their prayers in a future article. It is actually easy to do. RAHSIA ACTUAL NO.

Relatives will be able to enjoy the full sense of quiet prayer and as if all the problems that burdened either thrown away to where. Prayer that can make us more humble that felt really servitude. Prayer that we could make tears realized without the errors that we all do. Finally the prayers really affect us.

Are in a state of 'living at the present' will not make us remember other work. We are not concerned with other work. Again not to worry because not every job Existing 'allocation' IS THE TIME?

***
How capable are 'living at the present'?

The easiest way is all what we do we communicate with God.

For example while updating the house:
"O Allah, I am dirty his house ni ya Allah. I I I mop and broom lah ya Allah. Usable floor cleaner that I purchased yesterday ni ya Allah. "

While working:
"O Allah, be reporting data from Ahmad ni ni. I find I Ahmad kejaplah O God. Where Ahmad ni ya Allah. Just have here. Takpelah O God. Later he was back I find him. You remind me I find him ye ya Allah. I strongly ni forget. I am not ready to work later so Allah. Would ye ya Allah ".

When the study:
"O Allah, like how to resolve this question ni ni ye ya Allah. Thank you O God kasi I understand why I like the finish. Exciting O God because I know I dah settle the question if there macam ni. The kinds which are ya ni God. I first read lah nak O God. Nanti Kau kasi I understand ye ya Allah ".

MAY I SAUDARA KATA AND GILA GILA SAUDARA WOULD DO SUCH AS NOT? Speaking sorang-sorang. Relatives need not speak. Quite simply in the liver.

I want to ask, Did SAUDARA WILL OF 'MIND CHAT' IS Otherwise OF COMMUNICATION with God?

We should not deceive ourselves by saying do not mind chat while working. We always thought when aware. Made the study we will consider how mind chat with more than 80% of the total communications every day. 'Mind Online' whether communication with themselves. 20% is communication with other people, whether friends, family and others.

From chat is it not mind doing better communicate with God? Besides, we also remember our focus on God. We are aware and seek help of Allah in every case the work that we do. We ask the permission of Allah and redha during work and in the bush we always remember Allah throughout our lives.

Planning to put the 'allocation' every time we work and communication with God is always able to make us focus on what we do. It will give you results that actually the quality of life while we educate people to be positive in real life Bertuhan.

What Bertuhan real life? It is our witness that no God but Allah the One God.

No comments: