Monday, 13 September 2010


Satu bahan bantu mengajar yang berguna dan berkesan untuk memperkenalkan pada bayi/anak anda dengan huruf-huruf hijaiyah bertanda fathah, dhommah dan kasrah sebelum mereka belajar membaca denganmenggunakan buku. Harga RM19.90


No comments: