Thursday, 23 September 2010

‘Think Like Winner!’ by Dr. Walter Doyle Staples (to READ)
source


http://drinspirasi.com/blog/index.php/tips-motivasi/puisi/Dr. Walter Doyle Staples dalam bukunya yang bertajuk ‘Think Like Winner!’ telah berkongsi satu pendekatan yang dinamakan Teori Jangkaan. Menurutnya, kepercayaan asas terhadap diri dan dunia adalah perkara utama dalam menentukan kejayaan kita dalam kehidupan ini. Malah, perkara yang dipercayai kitalah yang sebenarnya mencipta dunia yang kita tinggal dan diami ini. Katanya lagi teori ini bertindak berdasarkan 3 cara:

Kepercayaan yang dipengang oleh kita adalah hasil terus daripada pemikiran yang ada dan tiada yang dilibatkan. Kepercayaan ini terlindung tetapi sangat berkuasa yang tertanam dalam minda.
Kepercayaan kitalah mencipta jangkaan terhadap keputusan dan hasilan masa depan. Jangkaan adalah daya yang aktif yang bekerja dalam minda individu.
Kepercayaanlah yang menentukan sikap seseorang. Sikap itu seterusnya menentukan tabiat individu.
Sebuah puisi untuk direnungi.

Bila anda menukar pemikiran anda,
Anda menukarkan kepercayan anda,
Bila anda menukarkan kepercayaan anda,
Anda menukarkan jangkaan anda,
Bila anda menukar jangkaan anda,
Anda menukar sikap anda,
Jika anda menukar sikap anda,
Anda menukar tabiat anda,
Bila anda menukar tabiat anda,
Anda menukar prestasi anda,
Bila anda menukar prestasi anda,
Anda menukar KEHIDUPAN anda.

Apabila kita membaca dan merenungi puisi ini, kita dapat simpulkan ianya saling berkaitan. Kita tidak terlalu mengubah perkara yang besar untuk mengubah kehidupan yang kurang bertuah kepada bertuah. Ianya bermula daripada sesuatu yang kecil dan ianya adalah mengenai diri. Kita tidak boleh mengubah kehidupan dengan mengubah kehidupan kita. Kita tidak boleh mengubah prestasi kita dengan mengubah prestasi kita. Kita tidak boleh mengubah tabiat kita dengan mengubah tabiat kita dan lain-lain.

Tetapi, kita boleh mengubah semua ini dengan memulakan sedikit perubahan pada fikiran. Seterusnya ia mengubah kepercayaan, jangkaan, sikap, tabiat, prestasi dan akhir sekali kehidupan. Semuanya bermula dengan menukar fikiran kepada perspektif positif.

Salam inspirasi!

No comments: